Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Zwielokrotniona niepewność. Japońscy muzycy na polskim i francuskim rynku pracy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of the Middle and Far East, Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University [Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński]
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Beata Kowalczyk   

Institute of the Middle and Far East, Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University, Gronostajowa 3, 30-387 Krakow; author’s email address: beata.1.kowalczyk@ uj.edu.pl
Data publikacji: 19-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;43:85–105
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem artykułu jest analiza dynamiki trajektorii japońskich muzyków klasycznych mieszkających w Europie — w Polsce i we Francji — którzy dzięki swoim kwalifikacjom zawodowym należą do kategorii wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, a jednocześnie ich sytuacja migracyjna podobna jest do sytuacji migrantów zarobkowych lub tzw. middling migration (Scott, 2006; Boyle, 2006). Spośród wielu czynników kształtujących europejskie kariery japońskich muzyków migrantów szczególną uwagę zwrócę na następujące połączenie trzech elementów: (1) strukturalne i prawne regulacje, które kształtują artystyczny rynek pracy, a w szczególności sytuację zawodową artystów migrantów; (2) rolę kapitału społecznego oraz (3) kulturalnego. Zastosowanie intersekcjonalnej analizy czynników kształtujących sytuację zawodową artystów-migrantów pozwoli zrozumieć, w jaki sposób muzycy ze względu na swój zawód z jednej strony i pochodzenie etniczne z drugiej wpadają w pułąpkę zwielokrotnionej niepewności. Badanie opiera się na materiale zebranym metodą jakościowych wywiadów indywidualnych przeprowadzonych wśród 50 japońskich muzyków klasycznych w ich języku ojczystym, a także danych ilościowych (statystyki konkursów muzycznych, orkiestr, akademii muzycznych itp.).
 
REFERENCJE (38)
1.
Anderson, C. J., Pontusson, J. (2007), Workers, worries and welfare states: Social protection and job insecurity in 15 OECD countries. European Journal of Political Research, 46: 211–235. DOI: 10.1111/j.1475-6765.2007.00692.x.
 
2.
Becker, H.S. (2008). Art Worlds. Berkeley–London: University of California Press.
 
3.
Bourdieu, P. (1979). La distinction: Critique sociale du jugement. Paris: Les Éditions de Minuit.
 
4.
Boyle, M. (2006). Culture in the Rise of Tiger Economies: Scottish Expatriates in Dublin and the ‘Creative Class’ Thesis. International Journal of Urban and Regional Research, vol. 30, iss. 2, p. 403–426. DOI: 10.1111/j.1468-2427.2006.00661.x.
 
5.
Buscatto, M. (2004). De la vocation artistique au travail musical: Tensions, compromis etambivalences chez les musiciens de jazz. Sociologie de l’Art, OPuS 5, p. 35–56. DOI: 10.3917/soart.005.0035.
 
6.
Buscatto, M. (2007). Femmes du jazz: musicalités, féminités, marginalités. Paris: CNRS éditions.
 
7.
Buscatto, M., Marry, C. (2009). Le ‘plafond de verre’ dans tous ses éclats. La féminisation des professions supérieures au XXe siècle — Introduction du numéro spécial. Sociologie du Travail, vol. 51, iss. 2, p. 170–182. DOI: 10.1016/j.soctra.2009.03.002.
 
8.
Couch, S.R. (1989). The Orchestra as Factory: Interrelationships of Occupational Change, Social Structure and Musical Style. In: A.W. Foster, J.R. Blau (eds.), Art and Society: Readings in the Sociology of the Arts. (293–306). Albany: State University of New York.
 
9.
Coulangeon, P. (2004). Les musiciens interprètes en France: Portrait d’une profession. Paris: Ministère de la culture et de la communication, Département des études et de la prospective.
 
10.
Crenshaw, K. (1995). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. In: K. Crenshaw, N. Gotanda, G. Peller, K. Thomas (eds.), Critical Race Theory: The Key Writing that Formed the Movement. (357–383). New York: New Press.
 
11.
Esser, I., Olsen, K.M. (2012). Perceived Job Quality: Autonomy and Job Security within a Multi-Level Framework. European Sociological Review, vol. 28, iss. 4, p. 443–454.
 
12.
Faulkner, R.R. (1973). Career Concerns and Mobility Motivations of Orchestra Musicians. The Sociological Quarterly, vol. 14, no. 3, p. 334–349.
 
13.
Faulkner, R.R. (1983). Music on Demand: Composers and Careers in the Hollywood Film Industry. New Brunswick–London: Transaction Publishers.
 
14.
Faulkner, R.R., Anderson, A.B. (1987). Short-Term Projects and Emergent Careers: Evidence from Hollywood. American Journal of Sociology, vol. 92, no. 4, p. 879–909.
 
15.
Frederickson, J., Rooney, J.F. (1990). How the Music Occupation Failed to Become a Profession. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol. 21, no. 2, p. 189–206.
 
16.
Główny Urząd Statystyczny (2014). Działalność instytucji kultury w Polsce w 2013 r. Available at: http://stat.gov.pl/files/gfx/p... [access date: 31.05.2017].
 
17.
Górny, A., Grabowska-Lusińska, I., Lesińska, M., Okólski, M. (eds.) (2010). Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
18.
Heinich, N. (2000). Être écrivain: Création et identité. Paris: Editions La Découverte.
 
19.
Héran, F. (2012). Parlons immigration en 30 questions. Paris: La Documentation Française.
 
20.
Khodyakov, D.M. (2007). The Complexity of Trust-Control Relationships in Creative Organizations: Insights from a Qualitative Analysis of a Conductorless Orchestra. Social Forces, vol. 86, no. 1, p. 1–22.
 
21.
Kofman, E. (2012). Gender and skilled migration in Europe. Cuadernos de Relaciones Laborales, vol. 30, no. 1, p. 63–89.
 
22.
Kofman, E. (2016). Globalization and Labour Migrations. In: S. Edgell, H. Gottfried, E. Granter (eds.), The SAGE Handbook of the Sociology of Work and Employment. (597–615). London: SAGE.
 
23.
Lehmann, B. (2002). L’orchestre dans tous ses éclats: Ethnographie des formations symphoniques. Paris: La Découverte.
 
24.
Menger, P.-M. (1998). Le travail et l’invention artistiques: Les figures de l’incertitude. Revue Belge de Musicologie, vol. 52, p. 165–174.
 
25.
Menger, P.-M. (1999). Artistic Labor Markets and Careers. Annual Review of Sociology, vol. 25, p. 541–574.
 
26.
Menger, P.-M. (2010). Les artistes en quantités. Ce que sociologues et économistes s’apprennent sur le travail et les professions artistiques. Revue d’Économie Politique, vol. 120, p. 205–236.
 
27.
Morrison, A.M., White, R.P., Van Velsor, E. (1987). Breaking the Glass Ceiling: Can Women Reach the Top of America’s Largest Corporations? Cambridge: Perseus Publishing.
 
28.
Paugam, S. (2000). Le salarié de la précarité. Les nouvelles formes de l’intégration professionnelle, Paris: Presses universitaires de France.
 
29.
Reunion des Operas de France (ROF). Available at: http://www.rof.fr/index.php/en... date: 14.09.2017].
 
30.
Sayad, A. (1999). La double absence. Des illusions de l’émigre aux souffrances de l’immigre. Paris: Seuil.
 
31.
Scott, S. (2006). The Social Morphology of Skilled Migration: The Case of the British Middle Class in Paris. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 32, iss. 7, p. 1105–1129.
 
32.
Stalker, P. (1994). The work of Strangers: A Survey of International Labour Migration. Geneva: International Labour Office.
 
33.
Wagner, A.-C. (1998). Les nouvelles élites de la mondialisation: une immigration dorée en France. Paris: Presses Universitaires de France.
 
34.
Wagner, I. (2014). Work and career aspects of ‘ghetto laboratories’. In: K. Prpić, I. van der Weijden, N. Asheulova (eds.), (Re)searching Scientific Careers. (145–170). St. Petersburg: Institute for the History of Science and Technology (IHST), St Petersburg Branch, Russian Academy of Sciences (RAS) Publishing House “Nestor-Historia”, Sociology of Science and Technology Network (SSTNET) of the European Sociological Association (ESA).
 
35.
Wagner, I. (2015). Producing Excellence: The Making of Virtuosos. New Brunswick: Rutgers University Press.
 
36.
Westby, D.L. (1960). The Career Experience of the Symphony Musician. Social Forces, vol. 38, no. 3, p. 223–230.
 
37.
Winker, G., Degele, N. (2011). Intersectionality as multi-level analysis: Dealing with social inequality. European Journal of Women’s Studies, vol. 18, iss. 1, p. 51–66. DOI: 10.1177/1350506810386084.
 
38.
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Available at: http://www.migrant.info.pl/zez... [access date: 23.02.2017].
 
ISSN:1640-1808