PL EN
FORUM
Relacje między celami gospodarczymi i społecznymi: Antoni Rajkiewicz, Mariaż gospodarki z polityką społeczną nadzieją przyszłego rozwoju
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 05-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2005;8:227-229
 
 
REFERENCJE (6)
1.
Balcerowicz L., O kilku sprawach społecznych, (w:) Polityka społeczna – efekt czy siła sprawcza rozwoju kraju, Fundacja Batorego, Warszawa 1994.
 
2.
Boni M., Program przeciwdziałania bezrobociu, (w:) Polityka społeczna – efekt czy siła sprawcza rozwoju kraju, Fundacja Batorego, Warszawa 1994.
 
3.
Galbraith J.K., Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, Bellona, Warszawa 1999.
 
4.
Rychliński S., Polityka społeczna, (w:) Wybór pism, PWN, Warszawa 1976.
 
5.
Praca w nauczaniu Jana Pawła II, „Rynek Pracy”, numer specjalny, lipiec 2005.
 
6.
Wieczorek P., Podaż miejsc pracy w Polsce, „Wiadomości Statystyczne” nr 10/2005.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top