Motherhood in the empty nest - a lack of social recognition?
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych, University of Gdańsk, Polska
 
 
Data nadesłania: 23-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-10-2023
 
 
Data akceptacji: 09-10-2023
 
 
Data publikacji online: 01-12-2023
 
 
Data publikacji: 01-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Herzberg-Kurasz   

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych, University of Gdańsk
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2023;62(3):1-23
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
This article explores a socially and sociologically unrecognized stage of motherhood when adult children leave the family home. Regarding family policies, social context, and individual attitudes towards this stage and reconfiguration of a mother’s social role of a mother – there is still a notable gap in the research on family issues. To become a mother in an empty nest is an individual process following considarable life changes. Despite its importance, it appears to be treated with less validity than experiences of mothers who are navigating through the early stages of motherhood. Therefore, this paper shows what happens in the lives of women whose role as mothers is being transformed. It complements research on the family life course by focusing on the reconfiguration of the maternal role and the experience of motherhood at the stage of an empty nest. The article is based on empirical material collected between 2019 and 2021 within a 36-month longitudinal qualitative study of individuals and couples in Poland whose adult children had left the family home.
FINANSOWANIE
The research leading to these results has received funding from the Polish National Science Centre (Narodowe Centrum Nauki) in the frame of Project Contract No Pol- UMO-2018/30/E/HS6/00159; led by Magdalena Żadkowska
 
REFERENCJE (44)
1.
Badinter É (2013). Konflikt: kobieta i matka. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Bieńko M. (2015). Perfekcyjna matka oraz bachor w poradnikach i bezradnikach współczesnej popkultury. W: I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności: wybrane zagadnienia. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.
 
3.
Budrowska B. (2000). Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Monografie FNP Seria Humanistyczna, Wrocław.
 
4.
Boguszewski R. (2013). Kobieta pracująca. Komunikat z badań CBOS BS 28/2013. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 
5.
Castrén A.M., Cesnuityte V., Crespi I, Gauthier J. A., Gouveia R., Martin C., Almudena Moreno Mínguez A., Suwada K. (editors) (2022)., The Palgrave Handbook of Family Sociology in Europe, Palgrave Macmillan.
 
6.
Ennis, Linda. On Combining Motherhood With Employment: An Exploratory Study. Toronto: University of Toronto Press, 1997.
 
7.
Evelyn Nakano G. (1994). “Social Constructions of Mothering: A Thematic Overview.” In Mothering: Ideology, Experience, and Agency, Evelyn Nakano, et al., eds. New York: Routledge.
 
8.
Gajewska, M., Herzberg-Kurasz, M., Żadkowska, M., Kostecka, M., & Dowgiałło, B. (2023). Room of her own: Remaking empty nest and creating herspaces in practices of Polish mothers whose children left home. European Journal of Women’s Studies, 30(1), 7–21. https://doi.org/10.1177/135050....
 
9.
Galland O. (2003). Adolescence, Post-Adolescence, Youth: Revised Interpretations. Revue française de sociologie, vol. 44, Supplement: An Annual English Selection, pp. 163–188.
 
10.
Gullette M.M (1995.) Inventing the ‘postmaternal’ woman, 1898–1927: Idle, unwanted, and out of a job. Feminist Studies 21(2): 221–253.
 
11.
Gullette M.M (2002). Valuing ‘postmaternity’ as a revolutionary feminist concept. Feminist Studies, 28(3): 553–572.
 
12.
Hays, S. (1996). The Cultural Contradictions of Motherhood. London: Yale University Press.
 
13.
Hennekam S., Syed J., Ali F., Dumazert J. P. (2019). A multilevel perspective of the identity transition to motherhood. Gender, Work & Organization, 26 (7), pp.915-933.
 
14.
Herzberg-Kurasz M., Giraud Ch., Gajewska M.A., David-Goretta S., de Singly F., (2023), [in] Reconfiguring Relations in the Empty Nest – Those Who Leave and Those Who Stay, edited by: Żadkowska M., Skowrońska M., Giraud Ch., Schmidt F. (approved for publication in Palgrave Macmillan).
 
15.
Hryciuk R.E., Korolczuk E (2012). Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
16.
Imbierowicz A. (2012). The Polish Mother on The Defensive? The Transformation of the Myth and Its Impact on the Motherhood of Polish Women. Journal of Education Culture and Society 1, pp. 140–153.
 
17.
Kasten A. (2013). Dyskurs naukowy w Polsce na temat macierzyństwa, [w:] K. Slany (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
18.
Kotlarska-Michalska A., (2020). Czynniki kształtujące współczesną rolę matki [in:] Obrazy życia rodzinnego i intymności. Książka dedykowana Profesor Annie Kwak, Warszawa.
 
19.
Kotowska I.E., Matysiak A. and Mynarska M., (2016). The life of Poles: From leaving the parental home to retirement Insights from the Generations and Gender Survey (GGS-PL). Warsaw: Generations and Gender Programme. Available at: https://www.ggp-i.org/wp-conte....
 
20.
Kudlińska-Chróścicka I., (2019). Stawanie się osobą dorosłą w czasach płynnej nowoczesności w doświadczeniu wielkomiejskich młodych dorosłych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 15 (4), pp. 34–59 (https://doi.org/10.18778/1733-...).
 
21.
Lesińska-Sawicka M. (2008). Późne macierzyństwo. Studiów socjomedyczne. Kraków: Zaklad Wydawnicy Nomos.
 
22.
Lewicka M. (2021). (Re)konstrukcje życia codziennego współczesnych matek. Implikacje do badań. W: Dziecko – rodzicielstwo – rodzina. Wybrane konteksty badań, red. M. Nawrot-Borowska, M. Lewicka. Bydgoszcz.
 
23.
Maciarz A., (2004). Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Warszawa, pp 24.
 
24.
Maher, J. M., (2004). Skills, Not Attributes: Rethinking Mothering as Work. “Mothering and Work/Mothering as Work”, York University Publications. 6/2.
 
25.
Mitchell, B. A., & Lovegreen, L. D. (2009). The Empty Nest Syndrome in Midlife Families: A Multimethod Exploration of Parental Gender Differences and Cultural Dynamics. Journal of Family Issues, 30(12), 1651–1670. https://doi.org/10.1177/019251....
 
26.
Mizielińska, J., Stasińska, A., Żadkowska, M., & Halawa, M. (2018). Ethical dilemmas in research on intimate couples. Experiences from the fieldwork. Studia Socjologiczne, 3(230), 41–69. https://doi.org/10.24425/12247....
 
27.
O'Reilly, A. (Ed.) (2010). Encyclopedia of motherhood. SAGE Publications, Inc., https://dx.doi.org/10.4135/978....
 
28.
Packalén Parkman M. A. (2017). Macierzyństwo bez lukru i retuszu. Wizerunek Matki Polki w literaturze polskiej po roku 2000 i blogach. Postscriptum Polonistyczne 2(20), pp.63–83.
 
29.
Pustułka P. and Ślusarczyk M. (2016). Cultivation, compensation and indulgence: Transitional short-term returns to Poland across three family generations. Transitional Social Review 6 (1-2): 78–92. DOI: 10.1080/21931674.2016.1182312.
 
30.
Randhawa M., Kaur J., (2021). “Acknowledging Empty Nest Syndrome: Eastern and Western Perspective”, Mind and Society, vol. 10, No. III & IV, pp. 38–42.
 
31.
Radziwinowiczówna A., Rosińska A. and Kloc-Nowak W. (2018) Ethnomorality of Care: Migrants and their Aging Parents. Publisher: Routledge.
 
32.
Sheriff, M., & Weatherall, A. (2009). A feminist discourse analysis of popular-press accounts of post-maternity. Feminist and Psychology, 19, 89–108.
 
33.
Slany K. (2023). Socjologiczno-demograficzne uwarunkowania postaw prokreacyjnych w Polsce. Analiza diachroniczna, [in:] Brzozowski J. (2023) Uwarunkowania przemian demograficznych w województwie małopolskim. Postawy prokreacyjne. Materiały z III Kongresu Demograficznego, pp. 67-87.
 
34.
Spence, D., & Lonner, T. (1971). The “Empty Nest”: A Transition within Motherhood. The Family Coordinator, 20(4), 369–375. https://doi.org/10.2307/582168.
 
35.
Waldman A. (2014). Bad Mother. A Chronicle of Maternal Crimes, Minor Calamities, and Occasional Moments of Grace, London: Hodder&Stoughton.
 
36.
Welldon E.V. (2016), Matka, madonna, dziwka. Idealizacja i poniżenie macierzyństwa, Łódź: Oficyna Ingenium.
 
37.
Wall, G., (2001). “Moral Constructions of Motherhood in Breastfeeding Discourse.” Gender & Society, v.15/4, https://dx.doi.org/10.4135/978....
 
38.
Winogrodzka D., Sarnowska J., (2019), Tranzycyjny efekt jojo w sekwencjach społecznych młodych migrantów. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 15 (4), pp. 130–153 (https://doi. org/10.18778/1733-8069.15.4.07).
 
39.
Włodarczyk E. (red. nauk.) (2017). W trosce o macierzyństwo, Poznań, pp. 53-68.
 
40.
Wojciechowska L. (2008). Syndrom pustego gniazda. Dobrostan matek usamodzielniających się dzieci, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
 
41.
Żadkowska M, Dowgiałło B, Gajewska M, et al. (2022b) The Sociological Confessional:.
 
42.
A Reflexive Process in the Transformation From Face-To-Face to Online Interview.
 
43.
International Journal of Qualitative Methods 21: 1–12. DOI: 10.1177/16094069221084785.
 
44.
Żadkowska Magdalena, Herzberg-Kurasz Magdalena (2022) “Boomeranging covidowy” – o powrotach dorosłych dzieci do domów. Perspektywa rodziców. “Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 18, nr 1, s. 40–61 DOI: https://doi.org/10.18778/1733-....
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top