PRACA ORYGINALNA
Fulfilled promise or a tool of political rhetoric? Analysis of the consequences of the Polish “500+ Family” Program
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 
2
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Katedra Badań Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 
 
Data nadesłania: 27-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-10-2020
 
 
Data akceptacji: 03-12-2020
 
 
Data publikacji: 29-01-2021
 
 
Autor do korespondencji
Arkadiusz Karwacki   

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fosa Staromiejska 1a, 87-100, Toruń, Polska
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2020;51:75-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
The article is a critical analysis of the “500+ Family” Programme, a new instrument of demographic and family policy in Poland. The article seeks to answer the question: what are the effects of the Program implementation from the perspective of various structural categories and social actors which we can find in the Polish scientific and journalistic discourse? The “500+ Family” Programme, officially aimed to encourage people to have the second and more children, improving the educational potential of families and increasing the scope of economic security in families with children, is actually an instrument of social policy with a wide spectrum of both positive and negative influences in the areas of income, labour market, mental health, citizens’ financial situation, their subjectivity and women’s empowerment. The study offers a presentation and organisation of all effects of changes induced by the “500+ Family” Program which currently exist in the public debate in Poland. The authors of the article tried to collect data and expert comments present in public discourse regarding the broad spectrum of the Program’s impact on the socio-economic situation of various social groups and categories.
 
REFERENCJE (55)
1.
Auleytner, J. (2017). Finansowanie polityki rodzinnej w Polsce. In A Durasiewicz (ed.), Narodowy i ponadnarodowy wymiar polityki rodzinnej. Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka.
 
2.
Auleytner, J., et al. (2016). Rodzina 500+. Pod jakimi warunkami program ma szansę na sukces? Instytut Innowacji Społecznych im. J. Korczaka.
 
3.
Auleytner, J., Czech, P., Golonka-Legut, J., Grewiński, M., Kratofil, K., Morawski, R., Polakowski, D., Szyszka, M., Zasada-Chorab, A., Wąsiński, A. (2016b). Program Rodzina 500+ w pierwszych miesiącach funkcjonowania w opiniach przedstawicieli rodzin objętych świadczeniami oraz pracowników samorządowych. Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka.
 
4.
Blundell, R., Duncan, A., McCrae, J., Meghir, C. (2000). The Labour Market Impact of the Working Families’ Tax Credit. Fiscal Studies, 21(1), 75–104.
 
5.
Bojanowska, E. (2017). Znaczenie świadczenia wychowawczego 500+ dla systemu pomocy społecznej. In B. Kromolicka, A. Jarzębińska (eds), O wyzwaniach współczesnej pracy socjalnej: nowe problemy, zmiana, transgresja. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
6.
Bojanowska, E., Krupska, J., Magda, I., Szarfenberg, R. (2017). Bilans programu 500+. Więź, 3(669), 16–31.
 
7.
Brzezińska, J. (2017). Populistyczna redystrybucja na kredyt czy skuteczny instrument polityki demograficznej i prorodzinnej? Analiza funkcjonowania programu ,Rodzina 500+. MA Thesis, Nicolaus Copernicus University, Poland.
 
8.
Brzeziński, M., Najsztub, M. (2017). Wpływ programu „Rodzina 500+” na dochody gospodarstw domowych, ubóstwo i nierówność. Uniwersytet Warszawski. http://coin.wne.uw.edu.pl/mbrz... .
 
9.
Brzeziński, M., Najsztub, M. (2017). The Impact of “Family 500+” Programme on Household Incomes, Poverty and Inequality. Polityka Społeczna, 1, 16–25.
 
10.
Brzozowska, Z. (2015) Female education and fertility under state socialism in Central- and South-Eastern Europe, Population, 70(4), 689–725.
 
11.
CBOS (2012). Zdrowie psychiczne Polaków. Report, no 132, October, Warszawa.
 
12.
CBOS (2016). Korzystanie z Programu Rodzina 500+. Report, 20 October, Warszawa.
 
13.
CBOS (2017). Ocena Programu Rodzina 500+ po blisko roku od jego wprowadzenia. Report, no 36, March, Warszawa.
 
14.
CBOS (2017a). Opinie na temat korupcji w Polsce. Report, no 63, May, Warszawa.
 
15.
CBOS (2018). Motywy głosowania na partie polityczne. Report, no 63, May, Warszawa.
 
16.
CBOS (2018a). O nieufności i zaufaniu. Report, no 35, March, Warszawa.
 
17.
CBOS (2018b). Opinie na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej. Report, no 89, November, Warszawa.
 
18.
Cheal, D. (1993). Unity and Difference in Postmodern Families. Journal of Family Issues, 14(1), 5–19.
 
19.
Domański, H. (2002). Polska klasa średnia. Wydawnictwo UMK.
 
20.
Domański, H. (2015). Czy są w Polsce klasy społeczne? Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 
21.
Durasiewicz, A. (2017). W kierunku rozwoju polityki rodzinnej w Polsce. Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka.
 
22.
Galent, M. & Kubicki, P. (2012). New Urban Middle Class and National Identity in Poland. Polish Sociological Review, 179, 385–400.
 
23.
Gdula, M. & Sadura, P. (eds.) (2012). Style życia i porządek klasowy w Polsce. Scholar.
 
24.
Goraus-Tańska, K., Inchauste, G., Rodas, P.C. (2016). The distributional impact of taxes and transfers in Poland, Policy Research Working Paper, no WPS 7787. Washington D.C.: World Bank Group.
 
25.
Grabowska, M., Omyłka-Rudzka, M., Boguska, B. (2017). Rodzina PLUS. Sytuacja polskich rodzin i ocena polityki prorodzinnej. CBOS.
 
26.
GUS (2018a). Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2017 r. Report, 30 May, Warszawa.
 
27.
GUS (2018b). Dzietność w Polsce w I kwartale 2018 r. Materiał sygnalny, Warszawa.
 
28.
Haan, P. & Myck, M. (2007). Apply with caution: introducing UK style in work support in Germany. Fiscal Studies, 28, 43–72.
 
29.
Haan, P. & Wrohlich, K. (2011). Can Child Care Encourage Employment and Fertility? Evidence from a Structural Model. Labour Economics, 18(4), 498–512.
 
30.
Hemerijck, A. (2012a). Changing Welfare States. Oxford University Press.
 
31.
Hirschman, A. (1991). The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy. Harvard University Press.
 
32.
How’s Life? (2017). Measuring Well-being. OECD Report, November 15. http://www.oecd.org/sdd/how-s-....
 
33.
Karwacki, A. & Lajstet, J. (2017). Zintegrowany, kompleksowy model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy wspierający całą rodzinę w jej najbliższym sąsiedztwie. Toruń (materiał nieopublikowany; w dyspozycji autorów).
 
34.
Karwacki, A. & Lajstet, J. (2018). Innowacja w zastanym lokalnym (nie)porządku polityki społecznej. Doświadczenia z prac nad uniwersalnym modelem przeciwdziałania dziedziczenia ubóstwa, Polityka Społeczna, 8.
 
35.
Kotowska, I.E., Jóźwiak, J., Matysiak, A., Baranowska, A. (2008). Poland: Fertility decline — a response to profound societal change and transformations in the labour market? Demographic Research, 19(22), 795–854.
 
36.
Kotowska, I.E. (2016). 500 złotych: rozdawać czy rozsądnie wspierać? Instytut Obywatelski, 27 January. http://www.instytutobywatelski... .
 
37.
Kotowska, I.E. (ed.) (2014). Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny. MPiPS.
 
38.
Kurczewski, J. (1994). Poland’s Seven Middle Classes. Social Research, 61(2), 395–421.
 
39.
Magda, I. (2017). Family 500+ and Womens‘ Labour Market Participation. Instytut Badań Strukturalnych. http://ibs.org.pl//app/uploads... .
 
40.
Magda, I., Kiełczewska, A., Brandt, N. (2018). The Family „500+“ Child Allowance and Female Labour Supply in Poland. Report, March, Instytut Badań Strukturalnych. http://ibs.org.pl/publications... .
 
41.
Migracje zarobkowe Polaków VIII (2018). Raport z badania. Work Service. http://www.workservice.com/pl/... .
 
42.
Murdock, G.P. (1949). Social Structure. Macmillan.
 
43.
Myck, M. (2016). Estimating Labour Supply Response to the Introduction of the Family 500+ Programme. CenEA Working Paper. www.cenea.org.pl.
 
44.
Rozwadowska, A. (2017). 500+.50 tysięcy kobiet minus. Gazeta Wyborcza, 24 October.
 
45.
Rymsza, M. (2017). Zrozumieć ten plus. Więź, 3(669), 7–15.
 
46.
Salverda, W., Nolan, B., Smeeding, T.M. (eds.) (2009). The Oxford Handbook of Economic Inequality. Oxford University Press.
 
47.
Sensa. Sustainable Thinking (2017) Pogłębiona diagnoza terytorium. Raport z badań. Stowarzyszenie CISTOR. Partnerstwo Społeczne.
 
48.
Sikorska, M. (2009). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
49.
 
50.
Szarfenberg, R. (2016). Trochę łatwiej z 500+. Przegląd, 18 July. https://www.tygodnikprzeglad.p... (accessed 20 May 2018).
 
51.
Szarfenberg, R. (2017a). Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy. http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pd... .
 
52.
Szarfenberg, R. (2017b). Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo ogółem i ubóstwo dzieci na podstawie mikrosymulacji. http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pd... .
 
53.
Szarfenberg, R. (2017c). Ubóstwo i pogłębiona deprywacja materialna — przewidywany a rzeczywisty wpływ Programu 500 plus. Paper presented on conference of National Council of Progress, President of Poland’s Office (13 November).
 
54.
Szlendak, T., Karwacki, A. (2012). Are the Swedes really aspiring to sense and the Portuguese to status? Cultural activity and income gap in the member states of the European Union. International Sociology, 27(6), 807–826.
 
55.
Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016 roku (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych) (2017) Warszawa. https://stat.gov.pl/files/gfx/... .
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top