PL EN
FORUM
Czy był to „milowy krok”, czy możemy raczej mówić o „kroku milowym, którego nie było”? Krótkie podsumowanie debaty w ramach Forum na temat pomocy społecznej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski
 
 
Data publikacji: 03-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2010;13-14:185-188
 
 
REFERENCJE (2)
1.
Arczewska, M. (2004). „O kroku milowym, którego nie było. Ustawa o działalności pożytku publicznego a opodatkowanie, finansowanie i współpraca trzeciego sektora z administracją publiczną w Polsce”. W: M. Rymsza (red.), Współpraca sektora obywatelskiego z administracja publiczną. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
2.
Skuza Z., Żukowska, B. (2010). „Wokół 13 postulatów. Propozycje zmian w pomocy społecznej”. Problemy Społeczne, maj-czerwiec, dostępne na stronie: <http://www.av.fr.pl/PS_3-2010_...>.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top