PL EN
FORUM
Was it a mile-long step or rather a mile-long step which has never been done? A short summary of the debate: Forum on social assistance
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski
 
 
Publication date: 2020-06-03
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2010;13-14:185-188
 
 
REFERENCES (2)
1.
Arczewska, M. (2004). „O kroku milowym, którego nie było. Ustawa o działalności pożytku publicznego a opodatkowanie, finansowanie i współpraca trzeciego sektora z administracją publiczną w Polsce”. W: M. Rymsza (red.), Współpraca sektora obywatelskiego z administracja publiczną. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
2.
Skuza Z., Żukowska, B. (2010). „Wokół 13 postulatów. Propozycje zmian w pomocy społecznej”. Problemy Społeczne, maj-czerwiec, dostępne na stronie: <http://www.av.fr.pl/PS_3-2010_...>.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top