Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Wpływ polityki imigracyjnej Australii na jej rynek pracy
Marcin Wrona 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Sobieskiego [The Sobieski Institute]
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marcin Wrona   

Instytut Sobieskiego, ul. Lipowa 1a/20, 00-316 Warszawa; adres elektroniczny autora: marcin. wrona@sobieski.org.pl
Data publikacji: 19-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;43:107–123
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Istnieje kilka stereotypów na temat wpływu imigracji na rynek pracy. Najpopularniejszym jest ten wskazujący, że imigranci, zwiększając liczbę pracowników, powodują wzrost bezrobocia w szczególności przez zabieranie pracy rdzennym pracownikom. To założenie nie uwzględnia jednak bardzo ważnego czynnika, który tworzą imigranci — popytu. Pozyskanie siły roboczej było i jest jednym z głównych celów australijskiej polityki imigracyjnej, która jest ukierunkowana na imigrantów mających kwalifikacje poszukiwane w danym okresie na australijskim rynku pracy. Dzięki tego rodzaju doborowi pożądanych imigrantów uważa się, że Australia prowadzi jedną z najbardziej efektywnych polityk migracyjnych pod względem gospodarczym, skorelowaną z potrzebami rynku pracy. W artykule zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań na temat australijskiego rynku pracy, które zostały przeprowadzone przez autora oraz przez australijskich badaczy migracji, takich jak: Melissa Bond, Noel Gatson, Neville Norman, Thorsten Stromback, Peter J. Lloyd, Lynne S. Williams, Bruce Chapman i Deborah Cobb-Clark.
 
REFERENCJE (24)
1.
Australian Government, Department of Home Affairs (2018). Shaping a Nation Population Growth and Immigration Over Time. Pobrane z: https://cdn.tspace.gov.au/uplo... [dostęp: 14.12.2018].
 
2.
Australian Government, Department of Home Affairs (2018). Visa options Pobrane z: https://immi.homeaffairs.gov.a... [dostęp: 14.12.2018].
 
3.
Australian Government, Department of Home Affairs (2018). Lists of eligible skilled occupations. Pobrane z: https://archive.homeaffairs.go... [dostęp: 14.12.2018].
 
4.
Bond, M., Gatson, N. (2011). The Impact of Immigration on Australian-born Workers: An Assessment Using the National Labour Market Approach. Economic Papers, vol. 30, iss. 3, s. 400–413.
 
5.
Brooks, C., Williams, L.S. (1996). Understanding Immigrants and the Labour Market: The 1990–94 Recession and Recovery in Perspective. Canberra: Bureau of Immigration, Multicultural and Population Research/Australian Government Publishing Service.
 
6.
Chapman, B., Cobb-Clark, D. (1999). A Comparative Static Model of the Relationship between Immigration and the Short-Run Job Prospects of Unemployed Residents. Economic Record, vol. 75, iss. 4, s. 358–368.
 
7.
Crowley, F.K. (1973). Modern Australia in Documents, t. 1: 1901–1939. Melbourne: Wren.
 
8.
Gibb, D.M. (1982). National Identity and Consciousness: Commentary and Documents. Melbourne: Nelson.
 
9.
Karmel, P. (1953). The Economic Effects of Immigration. W: H.E. Holt, A.A. Calwell, W. Borrie (red.), Australia and the Migrant. Sydney: Angus and Robertson.
 
10.
Kwan, B. (2018).‘Enough, enough, enough’: PM to cut Australia’s migration intake. Pobrane z: https://www.sbs.com.au/news/en... [dostęp: 14.12.2018].
 
11.
Lencznarowicz, J. (2005). Australia. Warszawa: Trio.
 
12.
Lloyd, P.J., Williams, L.S. (1996). Globalisation, Foreign Investment and Migration. W: P.J. Lloyd, L.S. Williams (red.), International Trade and Migration in the APEC Region. Melbourne–Oxford: Oxford University Press.
 
13.
Phillips J., Simon-Davies, J. (2017). Migration to Australia: a quick guide to the statistics. Pobrane z: https://www.aph.gov.au/About_P... [dostęp: 14.12.2018].
 
14.
Strahan, L. (1996). Australia’s China: Changing Perceptions from the 1930s to the 1990s. Cambridge: Cambridge University Press.
 
15.
Stromback, T., Biffl, G., Bushe-Jones, S., Clarke, J., Dawkins, P., Nicholls, S., Preston, A. (1993). Immigration, Skill Transfer and Industry Restructuring in Western Australia. Canberra: Bureau of Immigration Research.
 
16.
Wrona, M. (2013). Analiza wyników badań nad wpływem imigracji na gospodarkę Australii. W: J. Osiński, M. Pachocka (red.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza. (171–182). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 
17.
Wrona, M. (2016). Imigracja a gospodarka. Doświadczenia Australii. Warszawa: CeDeWu. Parlament Australii (Parliament of Australia).
 
18.
Australijskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office).
 
19.
Australijski Urząd Statystyczny (Australian Bureau of Statistics).
 
20.
CIA World Factbook.
 
ISSN:1640-1808