PL EN
STUDIA
Quo vadis pensione? Perspektywy zmian w poziomie świadczeń emerytalnych w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ekonometrii Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Alicja Jajko-Siwek   

Katedra Ekonometrii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, adres elektroniczny autorki: alicja.jajko-siwek@ue.poznan.pl
Data publikacji: 22-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2017;38:105–115
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiamy wyniki mikrosymulacji poziomu stóp zastąpienia wynagrodzenia świadczeniem emerytalnym dla osób o różnych charakterystykach demograficzno- -ekonomicznych. W ramach założeń do symulacji przyjmujemy możliwe scenariusze zmian polskiego systemu emerytalnego w zakresie podziału składki pomiędzy filary systemu oraz w poziomie wieku emerytalnego. Uzyskane wyniki poddajemy następnie ocenie w kontekście adekwatności przy użyciu metody drzew klasyfikacyjnych. Podstawowe pytanie dotyczy tego, komu wprowadzone zmiany umożliwiają wygenerowanie odpowiednio wysokiej emerytury, a kto otrzyma emeryturę minimalną
 
REFERENCJE (14)
1.
Breiman, L. (1984). Classification and regression trees. Washington: Chapman & Hall.
 
2.
Czapiński, J., Góra, M. (2016). Świadomość „emerytalna” Polaków. Raport z badania ilościowego. Warszawa: Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego.
 
3.
Chłoń-Domińczak, A., Góra, M., Rutecka, J. (2016). Konsekwencje zmian w systemie emerytalnym z punktu widzenia osób ubezpieczonych. Warszawa: Raport przygotowany na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
 
4.
European Commission (2006). Current And Prospective Theoretical Pension Replacement Rates. Brussels: European Commission.
 
5.
Gatnar, E. (1998). Symboliczne metody klasyfikacji danych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Holzmann, R., Hinz, R. (2005). Old-Age Income Support in the Twenty-first Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform. Washington: The World Bank.
 
7.
Jajko-Siwek, A. (2006). Metoda kalkulacji świadczeń emerytalnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 69, s. 135–152.
 
8.
Mercer (2015). 2015 Melbourne Mercer Global Pension Index Report. Melbourne.
 
9.
OECD (2012). OECD Pensions Outlook 2012. OECD Publishing.
 
10.
Ratajczak-Tuchołka, J. (2013). Reformy systemu emerytalnego w Polsce w latach 1999–2012. Studia Oeconomica Posnaniensia, nr 11, s. 75–90.
 
11.
ZUS (2015). Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
12.
ZUS (2016). Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2016 roku. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
13.
Żukowski, M. (2006). Reformy emerytalne w Europie. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 
14.
Żukowski, M. (2011). Reformowanie systemu emerytalnego w Polsce: 1989–2010. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 173, s. 167–180.
 
ISSN:1640-1808