PL EN
CASE REPORT
Quo vadis pensione? Prospects for changes in the level of pensions in Poland
 
More details
Hide details
1
Katedra Ekonometrii Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Publication date: 2020-05-22
 
 
Corresponding author
Alicja Jajko-Siwek   

Katedra Ekonometrii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, adres elektroniczny autorki: alicja.jajko-siwek@ue.poznan.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2017;38:105-115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of the pension benefit microsimulation have been presented in the article. We considered different demographic and economics characteristics of future pensioners. This article aims to test, within the assumptions, a few possible scenarios of changes in the Polish pension system. They were confronted with level of pension contribution paid to the second pillar and with the retirement age. The results were also assessed in the context of the adequacy, by using the method of classification trees. The main question was, who will able to achieve a sufficiently high pension in future, according to the planned changes and who will achieve the minimum pension only
 
REFERENCES (14)
1.
Breiman, L. (1984). Classification and regression trees. Washington: Chapman & Hall.
 
2.
Czapiński, J., Góra, M. (2016). Świadomość „emerytalna” Polaków. Raport z badania ilościowego. Warszawa: Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego.
 
3.
Chłoń-Domińczak, A., Góra, M., Rutecka, J. (2016). Konsekwencje zmian w systemie emerytalnym z punktu widzenia osób ubezpieczonych. Warszawa: Raport przygotowany na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
 
4.
European Commission (2006). Current And Prospective Theoretical Pension Replacement Rates. Brussels: European Commission.
 
5.
Gatnar, E. (1998). Symboliczne metody klasyfikacji danych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Holzmann, R., Hinz, R. (2005). Old-Age Income Support in the Twenty-first Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform. Washington: The World Bank.
 
7.
Jajko-Siwek, A. (2006). Metoda kalkulacji świadczeń emerytalnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 69, s. 135–152.
 
8.
Mercer (2015). 2015 Melbourne Mercer Global Pension Index Report. Melbourne.
 
9.
OECD (2012). OECD Pensions Outlook 2012. OECD Publishing.
 
10.
Ratajczak-Tuchołka, J. (2013). Reformy systemu emerytalnego w Polsce w latach 1999–2012. Studia Oeconomica Posnaniensia, nr 11, s. 75–90.
 
11.
ZUS (2015). Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
12.
ZUS (2016). Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2016 roku. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
13.
Żukowski, M. (2006). Reformy emerytalne w Europie. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 
14.
Żukowski, M. (2011). Reformowanie systemu emerytalnego w Polsce: 1989–2010. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 173, s. 167–180.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top