STUDIA
Nadzieja pracowników na poprawę własnej sytuacji na rynku pracy w konfrontacji z realiami pracy tymczasowej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Bogusława Urbaniak   

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, ul. P.O.W. 3/5, 90-255 Łódź; adres internetowy autorki: bogelur@uni.lodz.pl
Data publikacji: 27-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;30:15–28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Rozwój pracy tymczasowej — podobnie jak ona sama — wzbudza wiele kontrowersji. Wiąże się ją z upowszechnieniem prekaryjnych form zatrudnienia, które obniżają jakość zatrudnienia i przyczyniają się do segmentacji rynku pracy. Akceptacja warunków zatrudnienia obciążonych tymczasowością i niepewnością relacji zatrudnienia może być traktowana przez pracowników tymczasowych jako swoista cena, którą przychodzi im zapłacić za wzrost przyszłych szans na uzyskanie trwałego zatrudnienia oraz rozwój potencjału kariery zawodowej. W artykule niniejszym, opartym na rozważaniach teoretycznych i wynikach badań z 2013 r. w firmach-użytkownikach pracy tymczasowej z terenu Łodzi, ustosunkowano się do kwestii wiary i nadziei, które towarzyszą pracownikom podejmującym pracę tymczasową, oraz skonfrontowano ich przekonania z realiami praktyki.
 
REFERENCJE (20)
1.
Chojnacki P. (2014), Pracownicy tymczasowi o swojej pracy, w: B. Urbaniak, P. Oleksiak (red.), Praca tymczasowa. Droga do kariery czy ślepy zaułek?, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
2.
Ciett (2015), Economic Report, 2015 Edition (Based on data of 2013/2014).
 
3.
Coyle D. (2001), Paradoxes of Prosperity. Why the New Capitalism Benefits All, New York, Texere.
 
4.
De Cuyper N., De Witte H. (2007), Job insecurity in temporary versus permanent workers: Associations with attitudes, well-being, and behaviour, „Work and Stress”, vol. 21, No 1.
 
5.
Eurociett (2015), Agency Work Business Indicator March 2015, http://www.eurociett.eu/index.... [dostęp: 8.04.2015].
 
6.
European Commission (2014), Draft joint employment report from the Commission and the Council accompanying the Communication from the Commission on the Annual Growth Survey 2015, Brussels, 28.11.2014, COM(2014) 906 final.
 
7.
European Commission (2015), EU employment and social situation, „Quarterly Review”, March, http://ec.europa.eu/social/mai... [dostęp:16.04.2015].
 
8.
Eurostat (2015), code earn_ses_pub1s; http://ec.europa.eu/eurostat/t... http://ec.europa.eu/eurostat/t... [dostęp: 5.03.2015].
 
9.
Froy F., Giguère S. (2010), Putting in Place Jobs that Last: A Guide to Rebuilding Quality Employment at Local Level, OECD Local Economic and Employment Development (LEED), Working Papers, No 13, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5km7... [dostęp: 21.02.2015].
 
10.
Froy F., Giguère S., Hofer A. (red.) (2012), Designing Local Skills Strategies, wersja poprawiona http://dx.doi.org/10.1787/9789... [dostęp: 25.02.2015].
 
11.
Froy F., Giguère S., Meghnagi M. (2012), Skills for Competitiveness: A Synthesis Report, OECD Local Economic and Employment Development (LEED), Working Papers, nr 9, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5k98... [dostęp: 11.04.2015].
 
12.
Klandermans B., Hesselink J.K., van Vuuren T. (2010), Employment status and job insecurity: On the subjective appraisal of an objective status, „Economic and Industrial Democracy”, vol. 31, No 4.
 
13.
Komisja Europejska (2015), Dokument roboczy służb Komisji. Sprawozdanie krajowe — Polska 2015 r., Bruksela, dnia 26.2.2015 r., SWD(2015) 40 final{COM(2015) 85 final}.
 
14.
Lozza E., Libreri C., Bosio A.C. (2013), Temporary employment, job insecurity and other extraorganizational outcomes, „Economic and Industrial Democracy”, vol. 34, No 1.
 
15.
NBP (2013), Kwartalny raport o rynku pracy — IV kwartał 2012, 15 marca, http://www.nbp.pl/publikacje/r... [dostęp: 12.05.2013].
 
16.
OECD (2014), Job Creation and Local Economic Development, OECD Publishing DOI:10.1787/9789264215009-en [dostęp: 21.02.2015].
 
17.
Rogozińska-Pawełczyk A. (2014), Zatrudnienie w kontekście tymczasowego kontraktu psychologicznego, w: B. Urbaniak, P. Oleksiak (red.) Praca tymczasowa. Droga do kariery czy ślepy zaułek?, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
18.
Top 3 reasons for choosing agency work (2014), http://ow.ly/i/a7yad/original [dostęp: 13.03.2015].
 
19.
Tweedie D. (2013), Making sense of insecurity: A defence of Richard Sennett’s sociology of work, „Work, Employment and Society”, vol. 27, No 1, DOI: 10.1177/0950017012460327 [dostęp: 21.02.2015].
 
20.
Urbaniak B., Oleksiak P. (red.) (2014), Praca tymczasowa. Droga do kariery czy ślepy zaułek?, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
ISSN:1640-1808