PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Model WellBox – możliwości realizacji na polskim rynku pracy (na przykładzie Klubów Integracji Społecznej w Łapach i Zabłudowie)
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Białostocka
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ewa Rollnik-Sadowska   

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15–351 Białystok, adres elektroniczny autorki: e.rollnik@pb.edu.pl
Data publikacji: 28-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;26:155–167
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W publikacji są przedstawione główne założenia dotyczące duńskiego narzędzia aktywnej polityki rynku pracy – WellBox. Stanowi ono rodzaj programu społecznego, który łączy interesy osób poszukujących pracy, pracodawców oraz władz publicznych. Celem publikacji jest zaprezentowanie korzyści wdrażania modelu w Polsce, a także identyfikacja barier jego skutecznego działania. W publikacji posłużono się przykładem projektu „Klub Integracji Społecznej w Łapach i Zabłudowie” realizowanego w województwie podlaskim, który zakłada zastosowanie elementów WellBox. Publikacja została opracowana na podstawie zarówno pierwotnych badań jakościowych, jak i danych ze źródeł wtórnych.
 
REFERENCJE (16)
1.
Bredgaard T., Larsen F. (2010), External and internal flexicurity. Paper presented at European Congress of the International Industrial Relations Association (IIRA), Copenhagen.
 
2.
Felli L., Ichino A. (1988), Do marginal employment subsidies increase re-employment probabilities?, „Labour”, vol. 2, nr 3.
 
3.
Gazon J. (2008), Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Kalinowski S. (2012), Niewolnicy pomocy – świadczenia społeczne jako czynnik dezaktywizujący, w: Z. Galor, B. Goryńska-Bittner (red.), Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
 
5.
Kaźmierczak T., Rymsza M. (2003), W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
6.
Kaźmierczak T., Rymsza M. (2005), Aktywna polityka społeczna. Stan obecny i szanse upowszechnienia koncepcji, „Analizy i Opinie”, nr 48, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
7.
Knabe A., Schoeb R., Weimann J. (2006), Marginal Employment Subsidization: A New Concept and a Reappraisal, „Kyklos”, vol. 59, nr 4.
 
8.
Koral J. (2008), Podmioty Ekonomii Społecznej. Centra Integracji Społecznej, Warszawa, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 
9.
Kurowska A. (2008), Do kogo trafiają transfery socjalne w Polsce?, „Polityka Społeczna”, nr 5–6.
 
10.
Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
Räisänen H. i in. (2012), Labour Market Reforms and Performance in Denmark, Germany, Sweden and Finland, Helsinki, Ministry of Employment and the Economy.
 
12.
Ringold D., Kasek L. (2007), Social Assistance in the New EU Member States. Strengthening Performance and Labor Market Incentives, World Bank Working Paper No. 117.
 
13.
Rollnik-Sadowska E. (2013), System welfare state w Danii – główne założenia, „Ekonomia i Zarządzanie”, vol. 5, nr 2, Białystok, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 
14.
Rollnik-Sadowska E. (2014), Polityka rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Propozycje implementacyjne dla Polski, „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 167.
 
15.
Skill needs in Europe. Focus on 2020 (2008), European Centre for the Development of Vocational Training, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.
 
16.
Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego (2011), publikacja opracowana w ramach projektu „Adaptacja modelu «WellBox» jako narzędzia wydłużenia wieku aktywności zawodowej na mazowieckim regionalnym rynku pracy”, Warszawa, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
ISSN:1640-1808