PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
The WellBox Model – possibilities of implementation in Polish labour market (exemplified by Social Integration Clubs in Lapy and Zabludow)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Białostocka
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Corresponding author
Ewa Rollnik-Sadowska   

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15–351 Białystok, adres elektroniczny autorki: e.rollnik@pb.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;26:155-167
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the main objectives of the Danish instrument of active labour market policy – WellBox. It represents a kind of social program that combines the interests of job seekers, employers and public authorities. The aim of the publication is to present the benefits of implementing that model in Poland, as well as to identify barriers to its effective operation. The publication is based on the example of the project conducted in Podlaskie Province – “Social Integration Club in Lapy and Zabludow”, which involves the elements of WellBox. This publication has been prepared on the basis of both qualitative primary research and sources of secondary data.
 
REFERENCES (16)
1.
Bredgaard T., Larsen F. (2010), External and internal flexicurity. Paper presented at European Congress of the International Industrial Relations Association (IIRA), Copenhagen.
 
2.
Felli L., Ichino A. (1988), Do marginal employment subsidies increase re-employment probabilities?, „Labour”, vol. 2, nr 3.
 
3.
Gazon J. (2008), Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Kalinowski S. (2012), Niewolnicy pomocy – świadczenia społeczne jako czynnik dezaktywizujący, w: Z. Galor, B. Goryńska-Bittner (red.), Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
 
5.
Kaźmierczak T., Rymsza M. (2003), W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
6.
Kaźmierczak T., Rymsza M. (2005), Aktywna polityka społeczna. Stan obecny i szanse upowszechnienia koncepcji, „Analizy i Opinie”, nr 48, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
7.
Knabe A., Schoeb R., Weimann J. (2006), Marginal Employment Subsidization: A New Concept and a Reappraisal, „Kyklos”, vol. 59, nr 4.
 
8.
Koral J. (2008), Podmioty Ekonomii Społecznej. Centra Integracji Społecznej, Warszawa, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 
9.
Kurowska A. (2008), Do kogo trafiają transfery socjalne w Polsce?, „Polityka Społeczna”, nr 5–6.
 
10.
Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
Räisänen H. i in. (2012), Labour Market Reforms and Performance in Denmark, Germany, Sweden and Finland, Helsinki, Ministry of Employment and the Economy.
 
12.
Ringold D., Kasek L. (2007), Social Assistance in the New EU Member States. Strengthening Performance and Labor Market Incentives, World Bank Working Paper No. 117.
 
13.
Rollnik-Sadowska E. (2013), System welfare state w Danii – główne założenia, „Ekonomia i Zarządzanie”, vol. 5, nr 2, Białystok, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 
14.
Rollnik-Sadowska E. (2014), Polityka rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Propozycje implementacyjne dla Polski, „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 167.
 
15.
Skill needs in Europe. Focus on 2020 (2008), European Centre for the Development of Vocational Training, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.
 
16.
Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego (2011), publikacja opracowana w ramach projektu „Adaptacja modelu «WellBox» jako narzędzia wydłużenia wieku aktywności zawodowej na mazowieckim regionalnym rynku pracy”, Warszawa, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top