FORUM
Jaka pomoc społeczna?
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Spoïecznej, Uniwersytet Warszawski
2
Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski
Data publikacji: 03-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2010;13-14:125–127
 
ISSN:1640-1808