PL EN
FORUM
What social assistance?
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Spoïecznej, Uniwersytet Warszawski
 
2
Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski
 
 
Publication date: 2020-06-03
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2010;13-14:125-127
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top