RECENZJA
Barometr społeczno-ekonomiczny 1999. Polska przed nowymi problemami; Barometr społeczno-ekonomiczny 2000. Polska przed nowymi wyborami; Barometr społeczno-ekonomiczny 2001-2003. Polska po przejściach, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Socjologii, WFiS UW
Data publikacji: 05-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2004;6:187–195
 
ISSN:1640-1808