PL EN
REVIEW
Barometr społeczno-ekonomiczny 1999. Polska przed nowymi problemami; Barometr społeczno-ekonomiczny 2000. Polska przed nowymi wyborami; Barometr społeczno-ekonomiczny 2001-2003. Polska po przejściach, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii, WFiS UW
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2004;6:187-195
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top