PL EN
Author Dobroniega Trawkowska
 
REVIEW

The Studies of failures of Social Work with Family

Problemy Polityki Społecznej 2008;11:221–241
 
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

Discrimination practices in social assistance

Problemy Polityki Społecznej 2005;8:149–159
 
FORUM

What social assistance?

Problemy Polityki Społecznej 2010;13-14:125–127
 
ISSN:1640-1808