PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Pretend activities in social care – the case (and the affliction) of social work
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski
 
 
Publication date: 2020-06-07
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2007;10:131-149
 
ABSTRACT
The article bases on the sociological concept of the pretend activities, formulated by Jan Lutyński in 1977. The subject of the analysis are the manifestations of such bogus activities in the field of social assistance, with the focus point to the social work. Commenting on the specific features of pretend activities in social work, the author suggests the presence of the same mechanisms as described in 70. by Jan Lutyński, that induce them. Both their level, as well as their functions to social assistance system, other systems and their causes need to be empirically studied.
 
REFERENCES (19)
1.
Czyżewski, M. (1998), Goffman Erving, Encyklopedia Socjologii, Tom I, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
2.
Dubois, B., Miley, K.K. (1996), Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, tłum. K. Czekaj, BPS, Interart, Warszawa.
 
3.
Frieske, K.W. (red.), Poławski, P., Zalewski, D. (1999), Marginalność i procesy marginalizacji, IPiSS, IPS UW, Warszawa.
 
4.
Frieske, K.W. (red.) (2004), Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, IPiSS, Warszawa.
 
5.
Goffman, E. (1981), Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. i P. Śpiewakowie, PIW, Warszawa.
 
6.
Goffman, E. (2006), Rytuał interakcyjny, tłum. A. Szulżycka, PWN, Warszawa.
 
7.
Hrynkiewicz, J. (2006), Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki, ISP, Warszawa.
 
8.
Kawczyńska-Butrym, Z. (red.) (2001), Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze. Pracownicy socjalni i pielęgniarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 
9.
Krzyszkowski, J. (2005), Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 
10.
Kwak, A. (red.) (2006), Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, ISP, Warszawa.
 
11.
Lutyńska, K. (1998), Działania pozorne, Encyklopedia Socjologii, Tom I, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
12.
Lutyński, J. (1977), Działania pozorne, „Kultura i Społeczeństwo” nr 2.
 
13.
Lutyński, J. (1990), Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa, PIW, Warszawa.
 
14.
Lutyński, J. (1996), Działania pozorne, (w:) E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, Wokół problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykładów projektów działania, [wybór], BPS, Interart, Warszawa.
 
15.
Szmagalski, J. (red.) (2004), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Ex Libris Pracownika Socjalnego, Warszawa.
 
16.
Trawkowska, D. (2000), Strukturalne uwarunkowania trudności pełnienia ról zawodowych w percepcji pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej województwa katowickiego, niepublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. K. Wódz, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 
17.
Trawkowska, D. (2005a), Konsultacja i superwizja w górnośląskich ośrodkach pomocy społecznej. Studium empiryczne, (w:) J. Szmagalski (red.), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Ex Libris Pracownika Socjalnego, Warszawa.
 
18.
Trawkowska, D. (2005b), Praktyki dyskryminacyjne w pomocy społecznej, „Problemy Polityki Społecznej” nr 8.
 
19.
Trawkowska, D. (2006), Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, BPS, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top