PL EN
STUDIA
Społeczna pozycja kobiet w Afganistanie po 2014 r.
 
Więcej
Ukryj
1
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
 
 
Data publikacji: 21-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Jureńczyk   

Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz; author’s email address: lukaszjurenczyk@ukw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;45:11-29
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W poszczególnych częściach artykułu przedstawiono kulturowe, teoretyczne i prawne aspekty problematyki, faktyczną zmianę pozycji Afganek, bariery ich emancypacji oraz opinie Afgańczyków na temat wybranych zagadnień dotyczących funkcjonowania kobiet w społeczeństwie. Po zakończeniu w 2014 r. misji ISAF rząd prezydenta Aszrafa Ghaniego stanął przed poważnymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa. W związku z tym pojawiły się obawy, że kwestia praw kobiet może zostać zmarginalizowana. Spekulacje te nie potwierdziły się, ponieważ władze Afganistanu wykazują determinację w reformowaniu tego obszaru zagadnień. Problemem jest jednak wprowadzanie w życie nowych rozwiązań, szczególnie na terytoriach kontrolowanych przez talibów.
 
REFERENCJE (53)
1.
ACBAR [Agency Coordinating Body for Afghan Relief and Development] (2017). Medica Afghanistan: Our First Anti-Harassment Law and why it should be amended. 9 March. Available at: http://www.instiglio.org/en/si... [access date: 20.05.2018].
 
2.
Akbar, S. (2017). How millions of Afghan women are fighting to transform their lives. 16 May. Available at: https://www.weforum.org/agenda... [access date: 20.05.2018].
 
3.
Akseer, T., Yousufzai, F.A. (2017). In Afghanistan, Gender Not Always Indicator of Support for Women’s Rights. 13 December. Available at: https://asiafoundation.org/201... [access date: 20.05.2018].
 
4.
Amnesty International (2018). Afghanistan 2017/2018. Available at: https://www.amnesty.org/en/cou... [access date: 20.05.2018].
 
5.
Aziz, W. (2018). The author’s interview with a 19-year-old Afghan of Tajik nationality living in Kabul, and up to 7 years of age, in Kunduz.
 
6.
Banks, G. (2017). Inside Zan TV: Afghanistan’s first all-female station. The Guardian. 7 August. Available at: https://www.theguardian.com/li... [access date: 20.05.2018].
 
7.
Central Statistics Organization of Afghanistan (2017). Statistical Yearbook of Afghanistan 2016/2017. Kabul. Available at: http://cso.gov.af/en/page/1500... [access date: 20.05.2018].
 
8.
Cole, J.R.I. (2009). The Taliban, Women, and the Hegelian Private Sphere. In: R.D. Crews, A. Tarzi (eds.), The Taliban and the Crisis of Afghanistan. (118–154). Cambridge, MA– London: Harvard University Press.
 
9.
Council of Europe (2011). Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Istanbul, 11 May. Available at: https://rm.coe.int/168008482e [access date: 20.05.2018].
 
10.
Crane, K., Greenfield, V. (2014). The NATO drawdown: implications for Afghanistan and Pakistan. In: J. Krause, Ch.K. Mallory IV (eds.), Afghanistan, Pakistan and Strategic Change. Adjusting Western regional policy. (269–289). London–New York: Routledge.
 
11.
Destradi, S. (2016). Germany’s Engagement in Afghanistan. In: R. Harshé, D. Tripathi (eds.), Afghanistan Post-2014. Power configurations and evolving trajectories. (131–149). New Delhi–London–New York: Routledge.
 
12.
Dobbins, J. (2014). Launching an Afghan peace process. In: J. Krause, Ch.K. Mallory IV (eds.), Afghanistan, Pakistan and Strategic Change. Adjusting Western regional policy. (149–170). London–New York: Routledge.
 
13.
Firlit-Fesnak, G., Magnuszewska-Otulak, G. (2007). Dyskryminacja a równouprawnienie; zadania dla polityki społecznej. In: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (eds.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. (263–276). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Giddens, A. (2008). Socjologia. [Transl. by A. Szulżycka]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
15.
Giustozzi, A. (2009). Koran, kałasznikow i laptop. Rebelia neotalibów w Afganistanie. [Transl. by Ł. Müller]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
16.
Human Rights Watch (2017). Afghanistan. Events of 2017. Available at: https://www.hrw.org/world-repo... [access date: 20.05.2018].
 
17.
Islamic Republic of Afghanistan (2004). The Constitution of Afghanistan. Kabul, 26 January. Available at: http://www.afghanembassy.com.p... [access date: 20.05.2018].
 
18.
Janjua, H. (2018). ‘I went to empower Afghan women’: female prosecutor on a lonely mission. The Guardian, 21 February. Available at: https://www.theguardian.com/gl... [access date: 20.05.2018].
 
19.
Jauffret, J.Ch. (2014). Afganistan 2001–2013. Kronika przepowiedzianego braku zwycięstwa. [Transl. by E. Cylwik, J. Sheybal]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 
20.
Jones S.G. (2010). In the Graveyard of Empires. America’s War in Afghanistan. New York– London: W.W. Norton & Company.
 
21.
Jureńczyk, Ł. (2016). Polska misja w Afganistanie. Wojsko Polskie w operacji reagowania kryzysowego NATO. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
22.
Jureńczyk, Ł. (2017). Afgańska Policja Państwowa jako organ bezpieczeństwa państwa. Uwarunkowania i determinanty jej funkcjonowania. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, vol. 11, iss. 1, p. 49–64.
 
23.
Keane, C. (2016). US-Nation Building in Afghanistan. London–New York: Routledge.
 
24.
Kulesa, Ł., Górka-Winter, B. (2012). From followers to leaders as “coalition servants”: the Polish engagement in Afghanistan. In: N. Hynek, P. Marton (eds.), Statebuilding in Afghanistan. Multinational contributors to reconstruction. (212–225). London–New York: Routledge.
 
25.
Lawless, G.J., Constantineau, P., Dizboni, A. (2017). A Hermeneutic Analysis of Military Operations in Afghanistan. New York: Palgrave Macmillan.
 
26.
Levi-Sanchez, S. (2017). The Afghan-Central Asia Borderland. The state and local leaders. London–New York: Routledge.
 
27.
Mashal, M. (2017). Afghan Magazine, a Sisterhood of Ideas, Hopes to Counter Men’s Sway. New York Times, 21 May. Available at: https://www.nytimes.com/2017/0... [access date: 20.05.2018].
 
28.
Mehran, W. (2017). Food discrimination against women in Afghanistan. 7 August. Available at: https://www.boell.de/en/2017/0... [access date: 20.05.2018].
 
29.
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland (2010). Poland’s development co-operation with Afghanistan. Warsaw. Available at: https://www.polskapomoc.gov.pl... [access date: 20.05.2018].
 
30.
Ministry of Public Health (2013). Health Statistics. Kabul. Available at: http://cso.gov.af/en/page/demo... [access date: 20.05.2018].
 
31.
Modrzejewska-Leśniewska, J. (2001). Talibowie. Pułtusk: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.
 
32.
MOFA [Ministry of Foreign Affairs] (2015). Afghanistan’s National Action Plan on UNSCR 1325 – Women, Peace and Security. July. Available at: http://mfa.gov.af/en/news/afgh... [access date: 20.05.2018].
 
33.
Qassem, A.S. (2016). Afghanistan’s Political Stability. A Dream Unrealised. London–New York: Routledge.
 
34.
Pstrusińska, J. (1977). Pastunwali – afgański kodeks honorowy. Etnografia Polska, vol. XXI, no. 2, pp. 64–79.
 
35.
Razia’s Ray of Hope Foundation. Women and Girls in Afghanistan. Available at: https://raziasrayofhope.org/wo... [access date: 20.05.2018].
 
36.
Rzehak, L. (2009). Remembering the Taliban. In: R.D. Crews, A. Tarzi (eds.), The Taliban and the Crisis of Afghanistan. (182–211). Cambridge, MA–London: Harvard University Press.
 
37.
Sadaat, S. (2016). For a generation of Afghan women, US foreign policy changed everything. 25 October. Available at: https://www.pri.org/stories/20... [access date: 20.05.2018].
 
38.
Saqeb, H. (2016). Bold Voices: A Brief History of Women’s Rights Movement in Afghanistan. 14 September. Available at: http://www.freewomenwriters.or... [access date: 20.05.2018].
 
39.
Shalizi, H., Mackenzie, J. (2018). Afghanistan’s Ghani offers talks with Taliban ‘without preconditions’. Reuters, 28 February. Available at: https://www.reuters.com/articl... [access date: 20.05.2018].
 
40.
Sztompka, P. (2003). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
41.
The Asia Foundation (2017). A Survey of the Afghan People. Afghanistan in 2017. San Francisco. Available at: https://asiafoundation.org/wp-... [access date: 20.05.2018].
 
42.
Tortajada, A. (2004). Zdławiony krzyk. [Transl. by E. Błaszczyk, K. Laszkiewicz, E. Morycińska-Dzius]. Warszawa: Wydawnictwo Amber.
 
43.
Trust in Education. Life as an Afghan Woman. Available at: http://www.trustineducation.or... [access date: 20.05.2018].
 
44.
UNAMA [United Nations Assistance Mission in Afghanistan] (2018). Injustice and Impunity. Mediation of Criminal Offences from Violence against Woman. Kabul. May. Available at: https://unama.unmissions.org/s... [access date: 20.05.2018].
 
45.
UNDP [United Nations Development Programme] (2016). Gender Inequality Index. Available at: http://hdr.undp.org/en/composi... [access date: 20.05.2018].
 
46.
United Nations (1948). Universal Declaration of Human Rights. New York, 10 December. Available at: http://www.un.org/en/universal... [access date: 20.05.2018].
 
47.
United Nations (1966a). International Covenant on Civil and Political Rights. New York, 16 December. Available at: https://treaties.un.org/doc/Tr... [access date: 20.05.2018].
 
48.
United Nations (1966b). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. New York, 16 December. Available at: https://treaties.un.org/doc/Tr... [access date: 20.05.2018].
 
49.
United Nations (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). New York, 18 December. Available at: http://www.un.org/womenwatch/d... [access date: 20.05.2018].
 
50.
United Nations (2000). United Nations Security Council Resolution 1325 (2000). Adopted by the Security Council at its 4213th meeting, on 31 October 2000. New York, 31 October. Available at: http://www.un.org/en/ga/search... [access date: 20.05.2018].
 
51.
UN Women. UN Women Afghanistan. Available at: http://asiapacific.unwomen.org... [access date: 20.05.2018].
 
52.
U.S. Department of Defense (2014). Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan. Washington, DC, October. Available at: http://archive.defense.gov/pub... [access date: 20.05.2018].
 
53.
Walby, S. (1990). Theorizing Patriarchy. Oxford, UK–Cambridge, MA, USA: Basil Blackwell.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top