PL EN
FORUM
System pomocy społecznej po dwudziestu latach — kierunki i ocena zmian
 
Więcej
Ukryj
1
Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego
 
 
Data publikacji: 01-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2012;19:151-162
 
 
REFERENCJE (10)
1.
Herbst J. i Przewłocka J. (2010). Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania.
 
2.
Kowalczyk B. Powiat koszaliński przykładem współpracy w pomocy społecznej na szczeblu gminy i powiatu (w opracowaniu).
 
3.
Kowalczyk B. (2009). Programy aktywności lokalnej szansą rozwoju pracy socjalnej metodą organizowania społeczności lokalnej?, w: K. Wódz i K. Faliszek (red.), Aktywizacja — integracja — spójność społeczna. Toruń: Akapit.
 
4.
Kowalczyk B. (2010). Rola funduszy unijnych w doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych na przykładzie kontraktu socjalnego, w: K. Wódz, K. Faliszek (red.), Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 
5.
Kowalczyk B. i Krzyszkowski J. (2011). Modele sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, w: R. Szarfenberg (red.), Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup — diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji. Warszawa: WRZOS.
 
6.
Miżejewski C. (2009). Aktywna integracja — nowa formuła pomocy społecznej, www.ops.pl/dz1.php?id=246.Morysińska A., Sochańska-Kawiecka M., Makowska-Belta E., Karpieszuk B. (2010). Ogólnopolskie badanie społeczne „Standardy usług w pomocy społecznej”. Raport końcowy. Warszawa.
 
7.
Nitecki S. (2008). Prawo pomocy społecznej w polskim systemie prawnym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
8.
Sierpowska I. (2007). Prawo pomocy społecznej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
9.
Szarfenberg R., red. (2011). Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup — diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji. Warszawa: WRZOS.
 
10.
Wódz K., Faliszek K., Kowalczyk K., Leśniak-Berek E., Mandrysz W. (2010). Programy Aktywności Lokalnej jako instrument aktywizacji środowiska lokalnego w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. „Przegląd Socjologiczny”, 4, LIX.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top