PL EN
STUDIA
Niezwykła aktualność myśli Edwarda Abramowskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 05-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2007;10:37-51
 
STRESZCZENIE
Edward Abramowski (1868–1918) was a Polish socialist thinker whose ideas became timely again after the welfare state crisis in the West and the collapse of communism in the East Europe. His political theory was based on strong assumption that socialism is an economic and moral ideal which can be achieved only without the state interference. The latter as territorially organized legal coercion contradicts individual freedom, innovation, solidarity and social development. An expression of that perspective was a strategy of restraining state and bureaucracy by politics and by development of consumer cooperative movement. All spontaneous social activity was admired by Abramowski, but he emphasizes economic potential of cooperatives which can lead to all-embracing anticapitalist social organization. He pointed out weaknesses of social democracy and communism especially their excessive faith in state organized economy and society which leads in practice to despotism and not to human emancipation. Abramowski’s antistatism, his support for mobilization of civil society in economic activity and emphasis on ethical dimension of social change are responsible for the timeliness of his thought in contemporary discussions about social employment, social economy, social responsibility of business and cooperative movement’s perspectives in Poland
 
REFERENCJE (28)
1.
Abramowski, E. (1904), Socjalizm a państwo. Przyczynek do krytyki współczesnego socjalizmu, (w:) E. Abramowski, Filozofia społeczna. Wybór pism, PWN, Warszawa 1965.
 
2.
Abramowski, E. (1907), Idee społeczne kooperatyzmu, (w:) E. Abramowski, Filozofia społeczna. Wybór pism, PWN, Warszawa 1965.
 
3.
Abramowski, E. (1912), Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego, (w:) E. Abramowski, Filozofia społeczna. Wybór pism, PWN, Warszawa 1965.
 
4.
BORIS (1998), BORIS Razem łatwiej, (w:) Roczniak. O kulturze kontraktu, Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych. Pobrano z <http://www.boris.org.pl/files/...>.
 
5.
Castells, M. (2007), Neo-anarchism. Pierwotnie artykuł ukazał się w języku hiszpańskim w wydaniu elektronicznym La Vanguardia w 2005. Pobrano z <http://www.negations.net/?p=11...>.
 
6.
Danecki, J. (1998), Kwestie społeczne – istota, źródła, zarys diagnozy, (w:) A. Rajkiewicz,.
 
7.
J. Supińska, M. Księżopolski (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
 
8.
Dietl, J., Gasparski, W. (red.) (1997), Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
9.
Giełżyński, W. (1986), Edward Abramowski zwiastun „Solidarności”, Polonia Book Fund, Londyn.
 
10.
Golinowska, S. (1994), Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
11.
Górski, R. (2007), Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Korporacja Ha!art, Kraków.
 
12.
Hardt, M., Negri, A. (2005), Imperium, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
 
13.
Hayek von, F.A. (1944), Droga do zniewolenia, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 1996.
 
14.
Kwaśnicki, W. (2005), Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci Sektor” nr 2.
 
15.
Lange, O. (1928), Socjologia i idee społeczne Edwarda Abramowskiego, (w:) O. Lange, Wizje gospodarki socjalistycznej, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 1985.
 
16.
Marks, K. (1875), Uwagi na marginesie programu Niemieckiej Partii Robotniczej. Pobrano z <http://www.marxists.org/polski...>.
 
17.
Milewski, E. (1910), Sklepy społeczne, Związek Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych, Lwów.
 
18.
Miżejewski, C. (2006a), Wypowiedź w sesji tematycznej Korzenie ekonomii społecznej w Polsce. Czego możemy nauczyć się od siebie samych – zobowiązania, inspiracje, doświadczenia. Tożsamość a granice ekonomii społecznej w Polsce (zmiana etykiet czy nowa jakość?). Dlaczego ekonomia społeczna jest w Polsce na czasie?, która była częścią Pierwszego Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomii Społecznej, Kraków, 28–29 września 2006. Pobrano z: < http://wiadomosci.ngo.pl/files...>.
 
19.
Miżejewski, C. (2006b), Partnerstwo publiczno-społeczne w polityce społecznej Polski, „Problemy Polityki Społecznej” nr 9/2006.
 
20.
Obinger, H., Leibfried, S., Castles, F.G. (red.) (2005), Federalism and the welfare state, Cambridge University Press, Cambridge.
 
21.
Piechowski, A. (2007), Rodowód przedsiębiorczości społecznej, (w:) E. Leś, M. Ołdak (red.), Przedsiębiorstwo w rozwoju lokalnym, „Zeszyty Gospodarki Społecznej” nr 2, Collegium Civitas, Warszawa.
 
22.
Rymsza, A. (2005), Partnerzy służby publicznej?, „Trzeci Sektor” nr 3.
 
23.
Rymsza, M. (2005), Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich, „Trzeci Sektor” nr 2.
 
24.
Rysz-Kowalczyk, B. (red.) (2001), Leksykon polityki społecznej, hasło Polityki społecznej zasady, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 
25.
Salamon, L.A. (red.) (2002), The Tools of Government. A Guide to the New Governance, Oxford University Press, Oxford.
 
26.
Szarfenberg, R. (2006), Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 
27.
Wright, E.O. (2004), Taking the Social in Socialism Seriously, University of Wisconsin, lipiec. Pobrano z < http://www.ssc.wisc.edu/~wrigh...>.
 
28.
Wygnański, J., Frączak, P. (2006), Ekonomia społeczna w Polsce – definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości. Pobrano z <http://ekonomiaspoleczna.pl/fi...>.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top