PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Labour market segmentation and pensions in the Polish defined-contribution scheme
 
Więcej
Ukryj
1
Institute for Structural Research
 
 
Data publikacji: 26-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Lewandowski   

Institute for Structural Research, Rejtana str. 15/28, 02 516 Warszawa; email: piotr.lewandowski@ibs.org.pl
 
 
Kamil Stroński   

Institute for Structural Research, Rejtana str. 15/28, 02 516 Warszawa; email: kamil.stronski@ibs.org.pl
 
 
Roma Keister   

Institute for Structural Research, Rejtana str. 15/28, 02 516 Warszawa; email: roma.keister@ibs.org.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;33:111-137
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule wykorzystano kohortowy model systemu emerytalnego do ilościowej analizy wpływu rozpowszechnienia umów cywilnoprawnych na wysokość oczekiwanych emerytur w Polsce. Ponadto, zostały poddane ocenie rozwiązania zwiększające strumień składek płaconych przez pracujących na umowach cywilnoprawnych. W porównaniu do segmentu umów o pracę, oczekiwana emerytura jest niższa w segmencie umów cywilnoprawnych o 17%. Obowiązek odprowadzania składek od umów zlecenia od wysokości minimalnego wynagrodzenia pozwoli na domknięcie ok. 4,4 pp. luki emerytur między segmentami, o ile nie podniesie ryzyka bezrobocia w segmencie umów cywilnoprawnych. Dodatkowe oszczędzanie w trzecim filarze 2% płacy brutto w trakcie pracy na umowy zlecenia obniża lukę między segmentami o mniej niż 1 pp.
 
REFERENCJE (9)
1.
Arak, P., Lewandowski, P., Żakowiecki, P. (2014). Dual labour market in Poland — proposals for overcoming the deadlock, IBS Policy Paper 01/2014.
 
2.
Boeri, T., Galasso, V. (2013). Is social security secure with NDC?. In: Holzmann R., Palmer E., Robalino D., (2013), Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes in a Changing Pension World: Volume 2. Gender, Politics, and Financial Stability, World Bank. Available at: https://openknowledge.worldban....
 
3.
Boeri, T. (2011). Institutional Reforms and Dualism in European Labor Markets. In: O. Ashenfelter, D.E. Card (red.), Handbook of Labor Economics Volume 4B, Amsterdam: North Holland. Available at: http://www.sciencedirect.com/s....
 
4.
GUS (2014). Yearbook of Labour Statistics, 2012, Warsaw: GUS. Available at: http://stat.gov.pl/en/topics/s....
 
5.
IBS (2010). Employment in Poland 2008. Work over the life course, Instytut Badań Strukturalnych, Centrum Zasobów Ludzkich. Available at: http://ibs.org.pl/projekty/fil....
 
6.
Lewandowski, P. (2015). Zabezpieczenie emerytalne osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, Forum Debaty Publicznej pt. „Jak zapewnić godziwe dochody na starość — rola dobrowolnych oszczędności emerytalnych” 19 stycznia 2015, mimeo.
 
7.
Palmer, E. (2006). What is NDC. In: Holzmann R., Palmer E., (2006). Pension Reforms: Issues and prospects for Non-Financial Defined Contribution (NDC) Schemes, The World Bank.
 
8.
Rutecka, J. et al., (2014). Dodatkowy system emerytalny w Polsce — diagnoza i rekomendacje zmian, Towarzystwo Ekonomistów Polskich.
 
9.
Takayama, N., Shiraishi, K. (2012). Does a Bad Start Lead to a Bad Finish in Japan? (No. 547), Center for Intergenerational Studies, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top