PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Czy działania edukacyjne prowadzone w ramach profilaktyki i promocji zdrowia kreują „nowych dewiantów”?
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Kardiologii w Warszawie
 
 
Data publikacji: 05-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2009;12:169-182
 
 
REFERENCJE (17)
1.
Chriss, J.J. (2007). Social Control. Cambridge: Polity Press.
 
2.
Conrad, P. (1992). “Medicalization and social control”. Annu. Rev Sociol., nr 18.
 
3.
Crawford, R. (1980). “Healthism and the medicalization of everyday life”. International Journal of Health Services”, tom 10, nr 3.
 
4.
Crawford, R. (2006). “Health as a meaningful social practice”. Health, tom 10, nr 4.
 
5.
Czykwin, E. (2008). Stygmat społeczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Foucault, M. (1998). Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w College de France 1976. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 
7.
Foucault, M. (1999). Narodziny kliniki. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 
8.
Gniazdowski, A. (1990). „Zachowania a zdrowie: podstawowe zależności”. W: A. Gniazdowski (red.), Zachowania zdrowotne. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera.
 
9.
Ostrowska, A. (1999). Styl życia a zdrowie. Warszawa: IFiS PAN.
 
10.
Przewoźniak, K., Zatoński, W. (2002). „Decline in smoking prevalence in Poland 1974-2001, Patterns and Reasons”. Programme and Abstracts 3rd European Conference on Tobacco or Health “Closing the Gas – Solidarity for health”. 20–22 czerwca.
 
11.
Puchalski, K. (2005). “Medykalizacja promocji zdrowia”. W: K. Binkiewicz, A. Siewruk (red.), Zdrowie i choroba w społeczeństwie. Interdyscyplinarna Konferencja Warsztatów Analiz Socjologicznych. Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 
12.
Scrabanek, P. (1998). The Death of Humane Medicine and the Rise of Coercive Healthism. Suffolk: The Social Affairs Unit.
 
13.
Siemaszako, A. (1993). Granice tolerancji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Słońska, Z. (2000). „Promocja zdrowia w Polsce. Rozwiązania systemowe a rzeczywistość”. Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna, nr 19.
 
15.
Słońska, Z., Misiuna, M. (1994). Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów. Warszawa: Agencja Promo-Lider.
 
16.
Słońska, Z. (2005). „Socjologiczna krytyka promocji zdrowia. Wybrane problemy”. W: Piątkowski, W.A. Brodniak (red.), Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna. Tyczyn: Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 1996.10.55).
 
17.
Welcz, Z. (1985). „Powstanie i rozwój teorii naznaczania społecznego”. Studia Socjologiczne, nr 1.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top