PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
The spatial dimensions of households’ resilience
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Social Sciences, University of Silesia in Katowice
 
 
Data publikacji: 20-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Jolanta Klimczak   

Wydział Nauk Społecznych UŚ, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; e-mail: jolanta.klimczak@us.edu.pl
 
 
Dorota Nowalska-Kapuścik   

Wydział Nauk Społecznych UŚ, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; e-mail: dorota.nowalska-kapuścik@us.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;41:73–89
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań nad przestrzennymi wymiarami rezyliencji, które zostały przeprowadzone w ramach międzynarodowego projektu RESCUE — Patterns of Resilience During Socioeconomic Crises among Households in Europe (2014–2017). Podstawę empiryczną stanowiły wywiady indywidualne z członkami gospodarstw domowych dotkniętych biedą oraz ekspertami pracującymi na obszarach miejskich i wiejskich objętych badaniami. Rozważania zawarte w niniejszym artykule koncentrują się na próbie uchwycenia przestrzennego wymiaru kryzysu i zaradności doświadczanych w różnych płaszczyznach życia — jednostkowym, rodzinnym i środowiska lokalnego. Zasadniczym celem badań była analiza różnic i podobieństw między strategiami radzenia sobie realizowanymi przez gospodarstwa miejskie i wiejskie.
 
REFERENCJE (8)
1.
Bourdieu, P. (2004). Męska dominacja. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
2.
Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
3.
Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell.
 
4.
Harvey, D. (2009). Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development. London: Verso Books.
 
5.
Jessop, B., Brenner, N., Jones, M. (2008). Theorizing Sociospatial Relations. Environment and Planning D: Society and Space, vol. 26, iss. 3, pp. 389–401. DOI: 10.1068/d9107.
 
6.
Massey, D. (2005). For Space. London: Sage.
 
7.
McDowell, L., Sharp, J. (ed.) (2016). Space, Gender, Knowledge: Feminist Readings. London: Routledge.
 
8.
Promberger, M. et al. (2014). Patterns of Resilience Turing Socio-economic Crises among Households in Europe (RESCuE). IAB-Forchungsebericht.
 
ISSN:1640-1808