PL EN
FORUM
Relacje między celami gospodarczymi i społecznymi: Mieczysław Rakowski, Polska transformacja i społeczna gospodarka rynkowa
 
Więcej
Ukryj
1
Emerytowany docent Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN
Data publikacji: 05-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2005;8:230–240
 
ISSN:1640-1808