Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Ocena zasadności założeń reformy urlopów i zasiłków związanych z opieką nad małym dzieckiem
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
Data publikacji: 01-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;21:155–170
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest dokonanie oceny potencjalnego wpływu projektowanej przez rząd reformy urlopów macierzyńskich na sytuację kobiet na rynku pracy, podział obowiązków rodzicielskich między rodzicami oraz dzietność. W artykule autorka odwołuje się do wyników badań empirycznych prowadzonych w krajach europejskich oraz formułuje propozycje modyfikacji reform w kierunku umożliwiającym osiągnięcie oczekiwanych przez rząd rezultatów.
 
REFERENCJE (23)
1.
Akgunduz Y. E., Plantenga J. (2012). Labour market effects of parental leave in Europe, “Cambridge Journal of Economics”, doi: 10.1093/cje/bes052.
 
2.
Baker M., J. Gruber i K. Milligan (2008). Universal Child Care, Maternal Labor Supply, and Family Well-Being, “Journal of Political Economy”, 116, 4(8): 709–745.
 
3.
Boeri T., Ours J. van (2008). The Economics of Imperfect Labor Markets. Princeton University Press.
 
4.
Bręborowicz G.H. (2010). Położnictwo i ginekologia, wyd. I, t. 2. Warszawa: PZWL.
 
5.
Buttner T., Lutz, W. (1990). Estimating Fertility Responses to Policy Measures on the German Democratic Republic, “Population and Development Review”, 16(3): 539–555.
 
6.
Brugiavini A., Pasini G., Trevisan E. (2012). Maternity and Labour Market Outcome: Short Term and Long Term Effects, https://editorialexpress.com/c....
 
7.
Duvander A-Z., Lappegàrd T. (2010). Family policy and fertility: fathers’ and mothers’ use of parental leave and continued childbearing in Norway and Sweden, “Journal of European Social Policy”, 20 (1): 45–57.
 
8.
GUS (2012). Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 roku, GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/cps/rde... pw_struktura_wynagr_wg_zawodow_10_2010.pdf [dostęp: 14.09.2012].
 
9.
Kotowska I., Sztanderska U., Wóycicka I., red. (2007). Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
10.
Lalive R., Zweimuller J. (2005). Does parental leave affect fertility and return-to-work? Evidence from a ‘true natural experiment’ (IZA Discussion paper nr 1613). Bonn: Institute for the Study of Labor.
 
11.
Lalive R., Zweimüller J. (2009). How does Parental Leave Affect Fertility and Return to work? Evidence from Two Natural Experiments, “The Quarterly Journal of Economics”, 124(3): 1363–1402.
 
12.
Liefbroer A.C., Corijn M. (1999). Who, what, where and when? Specifying the impact of educational attainment and labour force participation on family formation, “Educational Journal of Population”, 15: 45–75.
 
13.
Matysiak A. (2011). Interdependencies Between Fertility and Women’s Labour Supply, “European Studies of Population”, 17.
 
14.
O’Brien M. (2009). Fathers, parental leave policies, and infant quality of life: International perspectives and policy impact, “The Annals of the American Academy of Political and Social Science”, 624(1): 190–213.
 
15.
Olah L. S. (2003). Gendering fertility: Second births in Sweden and Hungary, “Population Research and Policy Review”, 22: 171–200.
 
16.
Sztanderska U., Grotkowska G. (2009). Rynek pracy kobiet w Polsce w latach 1992–2007, w: I.E. Kotowska (red.), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
17.
Rhum C.J. (1998). The Economic Consequences of Parental Leave Ma, ndates: lessons from Europe, “The Quarterly Journal of Economics”, 113: 285–317.
 
18.
Rhum C.J. (1998). The Economic Consequences of Parental Leave Mandates: lessons from Europe, “The Quarterly Journal of Economics”, 113: 285–317.
 
19.
Rønsen M. (1999). Impacts on fertility and female employments of parental leave programs: Evidence from nordic countries, paper presented at the EPC Conference, the Hague.
 
20.
Rønsen M. (2004). Fertility and public policies: Evidence from Norway and Finland, “Demographic Research”, 10: 143–170.
 
21.
Słotwińska-Rosłanowska E., Kurowska A. (2012). „Uwarunkowania decyzji rodzicielskich na podstawie danych z GGS-PL”, referat wygłoszony na konferencji Demografia stosowana — o nowych metodach badawczych i potrzebach analiz, Warszawa, 27 listopada.
 
22.
Šťastná A., Sobotka T. (2009). Changing Parental Leave and Shifts in Second and ThirdBirth Rates in Austria, “Vienna Institute of Demography Working Papers”, vol. 7.
 
23.
Thévenon O., A. Solaz (2013). Labour Market Effects of Parental Leave Policies in OECD Countries, “OECD Social, Employment and Migration Working Papers”, nr 141, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5k8x....
 
ISSN:1640-1808