STUDIA
Obstacles to caring institutions in eldercare: The Czech Republic as a social laboratory of capitalist transformation
Zuzana Uhde 1  
,   Hana Maříková 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Czech Academy of Sciences Institute of Sociology
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Zuzana Uhde   

Zuzana Uhde, Gender & Sociology Department, Institute of Sociology of the CAS, Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic; author’s email address: zuzana.uhde@soc.cas.cz
Hana Maříková   

Hana Maříková, Gender & Sociology Department, Institute of Sociology of the CAS, Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic; author’s email address: hana.marikova@soc.cas.cz
Data publikacji: 11-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;47:9–28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł dotyczy zinstytucjonalizowanej opieki nad osobami starszymi (w formie usług stacjonarnych i środowiskowych), ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Czeskiej jako jednego z byłych krajów socjalistycznych. Po transformacji kapitalistycznej w Czechach nastąpiła znacząca transformacja systemu opieki nad osobami starszymi. Towarzyszyły jej jednak stosunkowo egalitarne postawy i oczekiwania społeczne. Artykuł czerpie z badań jakościowych opartych na wywiadach z pracownikami świadczącymi usługi opiekuńcze oraz ekspertami pracującymi na różnych szczeblach systemu opieki nad osobami starszymi w Czechach. Nasza analiza opiera się na feministycznej teorii opieki, która pozwala nam krytycznie zastanowić się zarówno nad zmianami, jak i niezamierzonymi konsekwencjami konstrukcji polityki opiekuńczej, a także opiniami badanych na temat tego, jak zapewnić opiekę wysokiej jakości. Naszym celem jest identyfikacja aspektów systemu, które są pozytywnie postrzegane i które z punktu widzenia poszczególnych grup pomagają stworzyć korzystne środowisko instytucji opiekuńczych
 
REFERENCJE (37)
1.
Anderson, E. (1993). Value in Ethics and Economics. Cambridge: Harvard University Press.
 
2.
Barbieri, N. A., Sarti, C. (2016). Too much love: institutional care for old age, Vibrant—Virtual Brazilian Anthropology, 13(1) Available from: http://dx.doi.org/10.1590/1809... (Accessed September 3, 2019).
 
3.
Bourgault, S. (2017). Prolegomena to a Caring Bureaucracy. European Journal of Women’s Studies, 24(3): 202–217.
 
4.
Braun, V., Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2): 77–101.
 
5.
Chválová, J. (2018). Financování a platy a počty zaměstnanců v sociálních službách v letech 2015 až 2017. Available from: http://www.zdravotnickeodbory.... (Accessed: 10 October, 2019).
 
6.
Colombo, F. et al. (2011). Help Wanted. Providing and Paying for Long-Term Care. OECD Health Policy Studies, OECD Publishing.
 
7.
Da Roit, B., Le Bihan, B. (2010). Similar and Yet So Different: Cash-for-Care in Six European Countries’ Long-Term Care Policies. The Milbank Quarterly, 88(3): 286–309.
 
8.
Dudová, R., Vohlídalová, M. (2018). Muži a ženy pečující o seniory v rodině. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 52(2): 219–252. Důvodová zpráva k zákonu č.108/2006 Sb. o sociálních službách (2005). Available from: https://www.vlada.cz/assets/pp... (Accessed: 11 October, 2019).
 
9.
Elder-Vass, D. J. (2012). The Reality of Social Construction. Cambridge: Cambridge University Press.
 
10.
Elder-Vass, D. J. (2015). Developing Social Theory Using Critical Realism. Journal of Critical Realism, 14(1): 80–92.
 
11.
Guest, G., MacQueen, K. M., Namey, E. E. (2012). Applied Thematic Analysis. Los Angeles: Sage.
 
12.
Held, V. (2006). The Ethics of Care. Personal, Political, and Global. Oxford: Oxford University Press.
 
13.
Hubíková, O. (2012). Přímé platby za péči v kontextu nevyjasněného status neformální péče. Sociální práce / Sociálna práca, 4(12): 113–125.
 
14.
ISPV (2017). Informační systém o průměrném výdělku (II/2017). Available from: https://www.ispv.cz/getdoc/b33... (Accessed: 10 October 2019).
 
15.
Kasalová, H. et al. (1988). Životní situace starých občanů. Zpráva z výzkumu. Praha: VÚSRP.
 
16.
Kubalčíková, K., Havlíková, J. (2016). Current Developments in Social Care Services for Older Adults in the Czech Republic: Trends towards Deinstitutionalization and Marketization. Journal of Social Services Research, 42(2): 180–198.
 
17.
Maříková, H. (2019). Nadějné vyhlídky? Péče o starší z perspektivy osob pečujících ve formální péči. Fórum sociální politiky, 13(2): 9-14.
 
18.
Maříková, H., Plasová, B. (2012). Kontinuita nebo změna v systému zajištění péče o seniory vbČeské republice od roku 1948 vzhledem k genderovanosti politik péče. Fórum sociální politiky, 7(3): 2–7.
 
19.
Meagher, G., Szebehely, M., Mears, J. (2016). How Institutions Matter for Job Characteristics, Quality and experiences: A Comparison of Home Care Work for Older People in Australia and Sweden. Work, Employment and Society, 30(5): 731–749.
 
20.
Österle, A. (2010). Long-term Care in Centrals and South-Eastern Europe. Challenges and Perspectives in Addressing a ‘New Social Risk. Social Policy and Administration, 44(4): 461–480.
 
21.
Průša, l. (2009). Je nový systém financování sociálních služeb pro staré občany efektivní? Národohospodářský obzor, 9(3): 141–156.
 
22.
Průša, l. (2013). Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Praha Available from: https://www.socialnaspolocnost... (Accessed 10 October, 2019).
 
23.
Radin, M. J. (1996). Contested Commodities: The Trouble with trade in Sex, Children, Body Parts, and Other Things. Cambridge: Harvard University Press.
 
24.
Ranci, C., Pavolini, E. (2013). Reforms in Long-Term Care Policies in Europe: Investigating Institutional Change and Social Impacts. New York: Springer.
 
25.
Ruddick, S. (2002); [orig. 1989]. Maternal Thinking. Towards a Politics of Peace. Berkeley: University of California Press. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí (2016). Praha: MPSV.
 
26.
Tronto, J. C. (1994). Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethics of Care. New York: Routledge.
 
27.
Tronto, J. C. (2008). The Ethics of Care: Personal, Political, and Global (review). Hypatia, 23(1): 211–217.
 
28.
Tronto, J. C. (2010). Creating Caring Institutions: Politics, Plurality, and Purpose. Ethics and Social Welfare, 4(2): 158–171.
 
29.
Tronto, J. C. (2013). Caring Democracy. Markets, Equality, and Justice. New York: New York University Press.
 
30.
Uhde, Z. (2012). Autoritářství trhu: kritická diagnóza deformované emancipace žen. Filosofický časopis, 60(1): 55–76.
 
31.
Uhde, Z. (2018). Caring Revolutionary Transformation: Combined Effects of a Universal Basic Income and a Public Model of Care. Basic Income Studies, 13(2): 20170019. https://doi.org/10.1515/bis-20....
 
32.
Ungerson, C. (1997). Social Politics and the Commodification of Care. Social Politics, 4(3): 362–381.
 
33.
Valová, H., Janebová, R. (2015). Antiradikálnost” českých sociálních služeb aneb jak organizace sociálních služeb řeší pokles finančních prostředků. Sociální práce/ Sociálna práca, 15(1): 5–23.
 
34.
Veřejný ochránce práv. (2014). Kritická zjištění ze systematických návštěv pobytových zařízení pro seniory bez oprávnění k poskytování sociálních služeb. Brno: KVOP.
 
35.
Wengraf, T. (2002). Qualitative Research Interviewing: Biographic Narrative and Semi-structured Methods. London: Sage.
 
36.
Young, I. M. (1997). Asymmetrical Reciprocity: On Moral Respect, Wonder, and Enlarged Thought. Constellations, 3(3): 340–363.
 
37.
Young, I. M. (2007). Recognition of Love’s Labor. Considering Axel Honneth’s Feminism. In: B. van den Brink, D. Owen (eds). Recognition and Power. Axel Honneth and the Tradition of Critical Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
 
ISSN:1640-1808