STUDIA
Metoda epizodów (vignettes) w badaniach społecznych i familiologicznych. Konteksty teoretyczne i praktyczne
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Badań nad Rodziną, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [Centre for Family Research, Department of Education Nicolaus Copernicus University in Toruń]
Data publikacji: 20-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;42:53–67
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Prezentowany artykuł podejmuje tematykę związaną z metodami badań społecznych i familiologicznych. Podjęcie tego zagadnienia wynika z konieczności wprowadzenia nowych sposobów analiz komparatystycznych, także w perspektywie współpracy instytucji tworzących system pomocy i wsparcia rodziny. Propozycją, która została przedstawiona w publikacji, jest metoda epizodów (vignettes). Metoda epizodów w krajach anglojęzycznych jest wykorzystywana od wielu lat. Przeprowadzono sporo badań z użyciem jej różnych typów i odmian, co pozwoliło określić, w jakich obszarach badawczych ma ona najlepsze zastosowanie. Jednocześnie zidentyfikowano zagrożenia, które mogą obniżać poziom trafności i rzetelności, a tym samym wiarygodności badania. W artykule zostały przedstawione różne odmiany epizodów. Został także pokazany proces przygotowania jednego typu epizodu na przykładzie badania wykonanego w ramach projektu Integracja usług na rzecz rodzin — konteksty teoretyczne i praktyczne. Celem artykułu jest przybliżenie polskim czytelnikom tej rzadko stosowanej w Polsce metody i jednocześnie poszerzenie warsztatu badawczego — zwłaszcza młodych naukowców. Istotna jest także możliwość zastosowania tej metody w szerszych badaniach komparatystycznych, także w perspektywie międzynarodowej.
 
REFERENCJE (28)
1.
Alexander, Ch.S., Becker, H.J. (1978). The Use of Vignettes in Survey Research. Public Opinion Quarterly, vol. 42, iss. 1, s. 93–104. DOI: 10.1086/268432.
 
2.
Anastas, J.W. (1999). Research Design for Social Work and the Human Services. New York: Columbia University Press.
 
3.
Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Biernat, T., Przeperski, J. (2015). Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym. Centrum dla rodzin. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
5.
Bloor, M., Wood, F. (2006). Keywords in Qualitative Methods: A Vocabulary of Research Concepts. London: Sage Publications.
 
6.
Brunnberg, E., Pećnik, N. (2007). Assessment processes in social work with children at risk in Sweden and Croatia: Social work with children at risk in Sweden and Croatia. International Journal of Social Welfare, vol. 16, iss. 3, s. 231–241. DOI: 10.1111/j.1468-2397.2006.00456.x.
 
7.
Bryman, A. (2012). Social research methods. Oxford: Oxford University Press.
 
8.
Caro, F.G., Yee, Ch., Levien, S., Gottlieb, A.S., Winter, J., McFadden, D.L., Ho, T.H. (2012). Choosing among Residential Options: Results of a Vignette Experiment. Research on Aging, vol. 34, iss. 1, s. 3–33. DOI: 10.1177/0164027511404032.
 
9.
Carvalho, J.M.S., Delgado, P., Benbenishty, R., Davidson-Arad, B., Pinto, V.S. (2017). Professional judgements and decisions on placement in foster care and reunification in Portugal. European Journal of Social Work, vol. 21, iss. 2, s. 296–310. DOI: 10.1080/13691457.2017.1291494.
 
10.
Hazel, N. (1995). Elicitation techniques with young people. Social Research Update, iss. 12.
 
11.
Hughes, R. (2008). Vignettes. W: L.M. Given (red.), The Sage encyclopedia of qualitative research methods. Los Angeles: Sage Publications.
 
12.
Hughes, R., Huby, M. (2004). The construction and interpretation of vignettes in social research. Social Work and Social Sciences Review, vol. 11, iss. 1, s. 36–51. DOI: 10.1921/17466105.11.1.36.
 
13.
Hyman, M.R., Steiner, S.D. (1996). The Vignette Method in Business Research: Current Uses, Limitations and Recommendations. W: E.W. Stuart, K.J. Ortinau, E.M. Moore (red.), Marketing: Moving toward the 21st Century. Rock Hill: Southern Marketing Association.
 
14.
Jent, J.F., Eaton, C.K., Knickerbocker, L., Lambert, W.F., Merrick, M.T., Dandes, S.K. (2011). Multidisciplinary Child Protection Decision Making about Physical Abuse: Determining Substantiation Thresholds and Biases. Children and Youth Services Review, vol. 33, iss. 9, s. 1673–1682. DOI: 10.1016/j.childyouth.2011.04.029.
 
15.
Kaźmierczak, T., Rymsza, M. (2011). Case management jako formuła koordynacji usług społecznych i innych działań służb publicznych — przypadek aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W: K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz (red.), Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? (s. 229–247). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
16.
Kodner, D.L., Spreeuwenberg, C. (2002). Integrated care: meaning, logic, applications, and implications — a discussion paper. International Journal of Integrated Care, vol. 2, iss. 4. DOI: 10.5334/ijic.67.
 
17.
Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
18.
Križ, K., Skivenes, M. (2013). Systemic differences in views on risk: A comparative case vignette study of risk assessment in England, Norway and the United States (California). Children and Youth Services Review, vol. 35, iss. 11, s. 1862–1870. DOI: 10.1016/j.childyouth.2013.09.001.
 
19.
Nowak, S. (2012). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
20.
Nygren, L., Oltedal, S. (2015). Constructing a vignette for qualitative comparative family research. Journal of Comparative Social Work, vol. 10, no. 1.
 
21.
Przeperski, J. (2015). Konferencja Grupy Rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
22.
Rutkowska, D., Przybyszewski, K. (2015). Efekt sformułowania (framing effect): zaangażowanie poznawczego wysiłku a wpływ kontekstualnych informacji o zysku lub stracie na podejmowanie decyzji. Psychologia Społeczna, vol. 10, iss. 3, s. 248–265. DOI: 10.7366/1896180020153401.
 
23.
Schoenberg, N.E., Ravdal, H. (2000). Using vignettes in awareness and attitudinal research. International Journal of Social Research Methodology, vol. 3, iss. 1, s. 63–74. DOI: 10.1080/136455700294932.
 
24.
Skivenes, M., Tefre, Ø. (2012). Adoption in the child welfare system — A cross-country analysis of child welfare workers’ recommendations for or against adoption. Children and Youth Services Review, vol. 34, iss. 11, s. 2220–2228. DOI: 10.1016/j.childyouth.2012.07.013.
 
25.
Spratt, T. (2000). Decision making by senior social workers at point of first referral. British Journal of Social Work, vol. 30, iss. 5, s. 597–618. DOI: 10.1093/bjsw/30.5.597.
 
26.
Taylor, B.J. (2006). Factorial Surveys: Using Vignettes to Study Professional Judgement. British Journal of Social Work, vol. 36, iss. 7, s. 1187–1207. DOI: 10.1093/bjsw/bch345.
 
27.
Toros, K. (2014). Graduate Social Work Students’ Approaches and Ways of Thinking in Child Protection Assessment: Case Vignette Reflections from Estonia. Social Work Education, vol. 33, iss. 7, s. 890–905. DOI: 10.1080/02615479.2014.894972.
 
28.
Wilson, J., While, A.E. (1998). Methodological issues surrounding the use of vignettes in qualitative research. Journal of Interprofessional Care, vol. 12, iss. 1, s. 79–86. DOI: 10.3109/13561829809014090.
 
ISSN:1640-1808