Archive
2018 vol. 41
 
 
OTHER
 

Prof. Elżbieta Kryńska - pożegnanie

Problemy Polityki Społecznej 2018;41:9–10
 

Editorial

Problemy Polityki Społecznej 2018;41:11–15
 
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
 

Social economy and household resilience

Problemy Polityki Społecznej 2018;41:55–72
 
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
 

The spatial dimensions of households’ resilience

Problemy Polityki Społecznej 2018;41:73–89
 
ISSN:1640-1808