PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Resilient households and welfare state institutions
 
More details
Hide details
1
Faculty of Social Sciences, University of Silesia in Katowice
 
 
Publication date: 2020-05-20
 
 
Corresponding author
Kazimiera Wódz   

Wydział Nauk Społecznych UŚ, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice; e-mail: kazimiera.wodz@us.edu.pl
 
 
Krystyna Faliszek   

Wydział Nauk Społecznych UŚ, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice; e-mail: krystyna.faliszek@us.edu.pl
 
 
Zofia Trzeszkowska-Nowak   

Wydział Nauk Społecznych UŚ, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice; e-mail: z.trzeszkowska@gmail.com
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;41:37-53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of the analysis are methods of coping with difficult life situations, seen by the respondents who take part in the RESCuE project. The main purpose of the article is to show how they perceive the role of various institutions of the welfare state in remedial strategies adopted by various people or families, including themselves, in crisis situations. It was also presented how respondents evaluate the effects of actions taken by social welfare and other welfare state agencies. The social welfare system is an important element of remedial practice in the studied areas. It is based primarily on public institutions. However, these institutions are perceived as ineffective and inefficient, and their actions as leading often to various undesirable phenomena, including passivity and dependence on state aid.
 
REFERENCES (8)
1.
Błędowski, P. (2002/2003). Rola administracji rządowej i samorządowej w finansowaniu pomocy społecznej. In: E. Leś (ed.), Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 
2.
CBOS (2013). Powinności państwa wobec obywatela i obywatela wobec państwa. Komunikat z badań BS/104/2013. Warszawa: CBOS.
 
3.
Czapiński, J., Panek, T. (ed.) (2012). Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
4.
Hrynkiewicz, J. (2004). Zakres i kierunki zmian w pomocy społecznej. In: M. Rymsza (ed.), Reformy społeczne. Bilans dekady. Warszawa: Fundacja ISP.
 
5.
Leś, E. (ed.) (2002/2003). Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 
6.
Promberger, M. (2014). Patterns od Resilience during Socio-economic Crises among Households in Europe (RESCuE). IAB-Forchungsebericht.
 
7.
Rymsza, M. (2002). Praca socjalna i pracownicy socjalni po reformie samorządowej z 1999 roku. In: K. Frysztacki, K. Piątek (ed.), Wielowymiarowość pracy socjalnej. Toruń: Akapit.
 
8.
Siekielski, I. (1999). Przedsiębiorczość w przezwyciężaniu bezrobocia lokalnego w wybranym regionie przemyskim. In: Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Regionie Podkarpackim. Jarosław: PWSZ.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top