Archive
2013 vol. 23
 
 

Editorial

Problemy Polityki Społecznej 2013;23:9
 
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
 

Measuring human development on county and voivodeship level in Poland

Problemy Polityki Społecznej 2013;23:57–71
 
REVIEW
 

Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec

Problemy Polityki Społecznej 2013;23:125–132
 
REVIEW
 

Can Poland Nordic to follow?

Problemy Polityki Społecznej 2013;23:133–135
 
ISSN:1640-1808