PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Measuring human development on county and voivodeship level in Poland
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Social Policy University of Warsaw
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;23:57-71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents a summary of the methodology of computation and the use of the measure of human development in Poland. The United Nations Development Programme (UNDP) prepared a new measure for the Polish government. The Local Human Development Index was created on the basis of the existing Human Development Index and is used to measure human development at county and voivodeship level. The index is based on data available in the public statistics and administrative records. The article also examines the relationship between the territorial allocation of the cohesion policy funds, Operational Programme Human Capital and social spending and the level of human development. The effect of which is a confi rmation of the hypothesis that funds under those public interventions are allocated in regions with lower levels of human development, but also a suggestion for a better strategy of cohesion funds allocation.
 
REFERENCES (23)
1.
Arak P., Peleah M., Rakocy K., Ivanov A., Płoszaj A., Rok J., i Wyszkowski K. (2012).
 
2.
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, United Nations Development Programme, Warszawa.
 
3.
Borys T. (2005) Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 
4.
Broda, G. i Olsińska, E. (2011) Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999-2008, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa, http://www.um.warszawa.pl/site... les/attach/o-warszawie/stan_zdrowia.pdf [access 5.05.2013].
 
5.
Danecki, J. (1974) Postęp społeczny a postęp ekonomiczny, in: J. Danecki (ed.), Społeczne aspekty rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
6.
Danecki J. (1980) O postępie społecznym i polityce społecznej, in: I. Sieńko (ed.), Rodowód, rozwój i perspektywy polityki społecznej w Polsce, Instytut Polityki społecznej UW, Warszawa.
 
7.
Golinowska, S. (2006) Decentralizacja władzy a funkcje socjalne państwa i rozwiązywanie problemów społecznych, in: M. Boni i S. Golinowska (eds.), Nowe dylematy polityki społecznej, CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, http://www.case-research.eu/up... 65.pdf [access 20.05.2013].
 
8.
Ivanov, A. i Peleah, M. (2011) Disaggregation of Human Development Index. Opportunities and challenges for local level policy-making, United Nations Development Programme, Bratislava, http://europeandcis.undp.org/o... [access 21.05.2013].
 
9.
Jastrzębska, M. (2012) Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
10.
Kurowska, A. (2011) Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Difi n, Warszawa.
 
11.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012) Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Warszawa.
 
12.
Osborne, D. i Gaebler, T. (1993) Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Plume, New York.
 
13.
Panek, T. (2011) Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
14.
Sen, A.K. (1993) Inequality re-examined, Harvard University Press, Cambridge.
 
15.
Stiglitz, J.E., Sen, A.K. i Fitoussi, J.-P. (2009) Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, Paris, http://media.ft.com/cms/f3b4c2... [access 15.05.2013]. Szarfenberg, R. (2008) Marginalizacja i wykluczenie społeczne, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/wy... [access 25.05.2013].
 
16.
Szarfenberg, R. (2011a) Rozwój społeczny, czyli detronizacja PKB, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pd... [access 15.05.2013].
 
17.
Szarfenberg, R. (2011b) Wpływ koncepcji rozwoju społecznego na politykę społeczną, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pd... [access 15.05.2013].
 
18.
Szatur-Jaworska, B. (2008) Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej, in: G. Firlit-Fesnak i M. Szylko-Skoczny (eds.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
19.
Szumlicz, T. (1994), Modele polityki społecznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 
20.
Haq, M. (2003) The Birth of the Human Development Index, in: S. Fukuda-Parr i A. K. Shiva Kumar (eds.), Readings in Human Development, Oxford University Press, Oxford.
 
21.
UNDP (2010) Human Development Report 2010. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development, Palgrave MacMillan, New York, http://hdr.undp.org/en/media/H... [access 4.05.2013].
 
22.
UNDP Poland (2006) Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe, UNDP Poland, Warszawa, http://rownosc.info/customers/... [access 7.05.2013].
 
23.
Zaucha, J. (2012) Synteza aktualnego stanu wiedzy dot. rozwoju systensywnego i spójności terytorialnej w planowaniu przestrzennym. Analiza dokumentów UE, BSR i polskich, Working Papers no. 001/2012, Institute for Development: Sopot, http://www.instytut-rozwoju.or... [access 8.05.2013].
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top