PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Differences in fulfi lling the entitlement to pre-school education in Masovian voivodship – in search of political conditions of local social citizenship
 
More details
Hide details
1
Institute of Social Policy, University of Warsaw
 
2
Institute of Sociology, University of Warsaw
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;23:85-103
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the present paper, we analyse the differences in the use of pre-school education from the point of view of local social citizenship theory. Adopting this perspective means that, the level of diffusion of pre-school education refl ects the level of entitlement to this type of education, an ingredient of the “social element of citizenship”. Thus, in accordance with Marshall and his followers, we consider social citizenship most of all as a political phenomenon. Considering both economic (labour market conditions) and cultural (commune type: village vs. town) conditioning of local demand for pre-school education services, we shall concentrate on analysing local, political conditions of fulfi lling the entitlement to this type of education. We shall also test the hypothesis, widespread in hitherto literature on the subject, of the basic difference factor for the participation in pre-school education being the commune’s own income per capita. In the present paper, we demonstrate that the difference in political activity of the inhabitants of communes, measured by local turnout (in parliamentary elections) is correlated to the level of fulfi lment of pre-school education entitlement to a much higher extent than the differences between the commune’s own income per capita. The present paper demonstrates the results of the fi rst stage of analysis of the political conditions of local social citizenship within the “Local social citizenship in social policy: the example of care services for children under 5”.
 
REFERENCES (23)
1.
Balcerzak-Paradowska, B. (2007), Ocena systemu opieki instytucjonalnej nad małym dzieckiem w Polsce w aspekcie umożliwienia godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi. in: System instytucjonalnej opieki nad dzieckiem, C. Sadowska-Snarska (ed.), WSE w Białymstoku, Białystok.
 
2.
Brady, H., Verba, S., Schlozman, K. (1995), Beyond SES: A Resource Model of Political Participation. “The American Political Science Review”, Vol. 89, No. 2.
 
3.
Dziemianowicz – Bąk A., Bochno I. (2012), Gminy wobec wyzwań oświatowych – przykłady strategicznych działań samorządów w zakresie edukacji, Warszawa.
 
4.
Federowicz M. (2011), Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, Warszawa.
 
5.
Herczyński J. (2012), Wskaźniki oświatowe, Biblioteczka Oświaty Samorządowej, Warszawa.
 
6.
Izdebski H., M. Kulesza (2004), Administracja publiczna, zagadnienia ogólne, 3rd edition, Warszawa.
 
7.
Lankina T.V., Hudalla A., Wollmann H. (2009), Local Governance in Central and Eastern Europe: Comparing Performance in the Czech Republic, Hungary, Poland and Russia, Palgrave McMillan, Basingstoke.
 
8.
Marchlewski W. (2011), Organizacja wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich, Warszawa.
 
9.
Marshall T H.(1950), Citizenship and Social Class: And Other Essays. Cambridge, University Press.
 
10.
Nie, N., Powell, G., Prewitt, K. (1969), Social Structure and Political Participation: Developmental Relationships, Part I. “The American Political Science Review”, vol. 63, No. 2.
 
11.
Nyczaj-Drąg M. (2009), Osiągnięcia szkolne uczniów w kontekście kapitału społecznego rodziny. Analiza porównawcza dwóch równoległych klas pierwszych szkoły podstawowej, in: Idee – diagnozy – nadzieje – szkoła polska a idee równości. Szkice teoretyczne i studia empiryczne, Męczkowska-Christiansen A., P. Mickiewicz (ed.), Wrocław, Wydawnictwa Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 
12.
Assessment of results of the regulation of the Bill of. 19.12.2012 r. to the Act on Amending the Act on Education System and Certain Other Acts, all documents available on the Ministry of the National Education’s offi cial website: http://www.men.gov.pl [retrieved May 28, 2013].
 
13.
Piwowarski R. (ed.,) (2007), Dziecko. Sukcesy i porażki, Warsaw, Instytut Badań Edukacyjnych, 2007.
 
14.
Rossteutscher S. (ed.) (2005), Democracy and the Role of Associations: Political, Organizational and SocialContexts, Routlege.
 
15.
Ordinance of the Minister of National Education of 31 August 2010 on other forms of pre-school care, the conditions of establishing and organising these forms and their operation, Journal of Laws 2010, No. 161, item 1080.
 
16.
Szlendak T. (ed.) (2006), Małe dziecko w Polsce. Raport o sytuacji edukacji elementarnej, Warszawa.
 
17.
Szlendak T. (2003), Zaniedbana piaskownica. ISP, Warszawa.
 
18.
Swianiewicz P., M. Herbst, W. Marchlewski (2005), Finansowanie i realizowanie zadań oświatowych na obszarach wiejskich, Warszawa.
 
19.
Swianiewicz P. (ed.) (2012), Edukacja przedszkolna. Polityka samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej, ORE, Warszawa.
 
20.
Act on the Education System, article 14, item 3; Journal of Laws 2004, No. 256, item 2572, with later amendments.
 
21.
The justifi cation of the bill on amending the Act on the Education System and other Acts, of November 19, 2012 (2012), The Ministry of National Education, www.men.gov.pl, retrieved March 15, 2013.
 
22.
Verba, S., Nie, N. (1972), Participation in America. Political Democracy and Social Equality. Chicago, London: University of Chicago Press.
 
23.
Zahorska M., M. Żytko (red.), (2004), Małe dziecko w systemie opieki społecznej i edukacji, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top