STUDIA
Do we need voluntary pension schemes? The role of voluntariness in a pension system
 
Więcej
Ukryj
1
Lodz University of Technology Department of Management
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Edyta Marcinkiewicz   

Lodz University of Technology, Department of Management, Piotrkowska str. 266, 90-924 Lodz, Poland; email: edyta.marcinkiewicz@p.lodz.pl
Data publikacji: 26-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;33:71–85
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tematyka artykułu dotyczy roli dobrowolnych planów emerytalnych w zestawieniu z obowiązkowym systemem. Przedstawione w pierwszej części rozważania dotyczą porównania różnych typologii wielofilarowych systemów emerytalnych dokonanego pod kątem miejsca i roli dobrowolności. Ponadto dyskusji poddano zasadność polityki zmierzającej do zwiększenia dobrowolnych oszczędności emerytalnych poprzez porównanie makroekonomicznych efektów funkcjonowania drugiego i trzeciego filaru systemu emerytalnego. Przedstawione wnioski uzupełnia analiza danych dotyczących upowszechnienia dobrowolnych planów emerytalnych oraz stóp zastąpienia w krajach OECD.
 
REFERENCJE (32)
1.
Antolín, P., Whitehouse, E.R. (2009). Filling the Pension Gap: Coverage and Value of Voluntary Retirement Savings, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 69, OECD Publishing.
 
2.
Antón, J.-I., De Bustillo, R.M., Fernández-Macías, E. (2014). Supplementary private pensions and saving: evidence from Spain, Journal of Pension Economics and Finance, Vol. 13(04), pp. 367–388.
 
3.
Attanasio, O., Banks, J., Wakefield, M. (2004). Effectiveness of tax incentives to boost (retirement) saving: theoretical motivation and empirical evidence, IFS Working Papers W04/33, Institute for Fiscal Studies.
 
4.
Ayuso, J., Jimeno-Serrano, J.F., Villanueva, E. (2007). The Effects of the Introduction of Tax Incentives on Retirement Savings, Banco de España Research Paper No. WP-0724, Banco de España.
 
5.
Bateman, H., Kingston, G., Piggott, J. (1993). Taxes, Retirement Transfers, and Annuities, “The Economic Record”, Vol. 69(206), pp. 274–84.
 
6.
Börsch-Supan, A., Reil-Held, A., Schunk, D. (2008). Saving incentives, old-age provision and displacement effects: evidence from the recent German pension reform, Journal of Pension Economics and Finance, Vol. 7(03), pp. 295–319.
 
7.
Börsch-Supan, A., Reil-Held, A., Schunk, D. (2007). The Savings Behaviour of German Households: First Experiences with State Promoted Private Pensions, Working Paper No. 136, Mannheim Research Institute for the Economics of Ageing.
 
8.
Cagetti, M. (2003). Wealth Accumulation Over the Life Cycle and Precautionary Savings, Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 21(3), pp. 339–53.
 
9.
Casey, B., Dostal, J. (2013). Voluntary Pension Saving for Old Age: Are the Objectives of Self-responsibility and Security Compatible?, Social Policy & Administration, Vol. 47(3), pp. 287–309.
 
10.
Cigno, A., (2006). Is There a Social Security Tax Wedge?, IZA Discussion Paper No. 1967.
 
11.
Corneo, G., Keese, M., Schröder, C. (2008). Can governments boost voluntary retirement savings via tax incentives and subsidies? A German case study for low-income households, Economics Working Papers 2008(18), Christian-Albrechts-University of Kiel, Department of Economics.
 
12.
Corneo, G., Keese, M., Schröder, C. (2010). The Effect of Saving Subsidies on Household Saving: Evidence from Germany, Ruhr Economic Papers No. 170, Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, Ruhr-Universität Bochum, Universität Dortmund, Universität Duisburg-Essen.
 
13.
Disney, R.F. (2004), Are Contributions to Public Pension Programmes a Tax on Employment?, Economic Policy, Vol. 19(39), pp. 267–311.
 
14.
Dynan, K.E., Skinner, J., Zeldes, S.P. (2004). Do the Rich Save More?, Journal of Political Economy, Vol. 112(2), pp. 397–444.
 
15.
European Commission (2013). Consumer protection in third-pillar retirement products, Health And Consumers Directorate-General, available at: http://ec.europa.eu/dgs/health _consumer/dgs_consultations/ca/docs/swd_consumer_protection_thirds_pillar_pensions_en.pdf.
 
16.
European Parliament (2011). Pension Systems in the EU — Contingent Liabilities and Assets in the Public and Private Sector, IZA Research Report No. 42.
 
17.
European Parliament (2014). Pension Schemes, IP/A/EMPL/ST/2013-07.
 
18.
Fernández-López, S., Otero, L., Rodeiro, D., Vivel, M. (2010). What are the driving forces of individuals’ retirement saving?, Czech Journal of Economics and Finance, Vol. 60(3), pp. 226–251.
 
19.
Gillion, C. (2000). The development and reform of social security pensions: The approach of the International Labour Office, International Social Security Review, Vol. 53(1), pp. 35–63.
 
20.
Góra, M. (2003). Inne spojrzenie na podstawowe zagadnienia ekonomii emerytalnej, Ekonomista, Vol. 4, pp. 479–500.
 
21.
Holzmann, R., Hinz, R. (2005). Old-age income support in the 21st century: an international perspective on pension systems and reform, World Bank, Washington.
 
22.
International Monetary Fund (2011). The Challenge of Public Pension Reform in Advanced and Emerging Economies, available at: http://www.imf.org/external/np....
 
23.
Johnson, M. (2012). Costly and Ineffective: Why Pension Tax Reliefs Should be Reformed, Centre for Policy Studies, London.
 
24.
Kawalec, S., Błażuk, K., Kurek, M. (2015). Jak mobilizować dodatkowe oszczędności emerytalne?, Capital Strategy, Warszawa.
 
25.
Murphy, P., Musalem, A.R. (2004). Pension Funds and National Saving, World Bank Policy Research Working Paper, No. 3410.
 
26.
OECD (1998). Maintaining prosperity in an ageing society, OECD Publishing.
 
27.
OECD (2011). Pensions at a Glance 2011: Retirement-income Systems in OECD and G20 Countries, OECD Publishing.
 
28.
OECD (2013). Pensions at a Glance 2013: Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries, OECD Publishing.
 
29.
OECD (2014). Pensions Outlook 2014, OECD Publishing.
 
30.
Rutecka, J. (ed) (2014). Dodatkowy system emerytalny w Polsce — diagnoza i rekomendacje zmian, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa.
 
31.
Schwarz, A. (2006). Pension System Reforms, SP Discussion Paper, No. 0608, World Bank.
 
32.
Yermo, J. (2002). Revised Taxonomy For Pension Plans, Pension Funds and Pension Entities, OECD Publishing.
 
ISSN:1640-1808