PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Aktywne starzenie się w Słowacji
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Quantitative Methods and Information Systems Faculty of Economics Matej Bel University
2
Department of Economics, Faculty of Economics Matej Bel University
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Alena Kaščáková   

Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, Slovakia; author’s email address: alena.kascakova@umb.sk
Miriam Martinkovičová   

Katedra ekonómie, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, Slovakia; author’s email address: miriam.martinkovicova@umb.sk
Data publikacji: 21-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;45:47–67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy aktualnego wyzwania, jakim jest starzenie się populacji. Organizacje i instytucje międzynarodowe oraz krajowe rządy poszukują sposobów rozwiązania tego problemu. Słowacja jest jednym z krajów, które muszą podjąć działania w celu złagodzenia skutków tego procesu. Szczególną uwagę zwraca się na tak zwane aktywne starzenie się. Analizuje się sposoby i formy aktywnego starzenia się traktowanego jako styl życia seniorów (praca, edukacja, kultura, sport i inne formy spędzania wolnego czasu). W artykule przedstawiono wyniki reprezentatywnych badań empirycznych dotyczących życia słowackich gospodarstw domowych. Ukazano dominujące sposoby spędzania czasu przez seniorów w kontekście życia rodzinnego, relacji międzypokoleniowych, zainteresowania rynkiem pracy, dalszej edukacji lub korzystania z umiejętności komputerowych. Zaproponowano również oryginalne spojrzenie na dobrostan seniorów. Dysponowanie czasem jest określone na poziomie krajowym za pomocą badań TUS (Time Use Survey). Ten rodzaj badań nie był wcześniej realizowany w Słowacji. Przeprowadzone po raz pierwszy badania empiryczne stworzyły przestrzeń do badania alokacji czasu i przetestowały jedną z metod wykrywania pozytywnej afektywności respondentów. Wstępnie opracowane wyniki pokazują, co seniorzy uważają w tej fazie życia za najprzyjemniejsze zajęcia.
 
REFERENCJE (32)
1.
AAI (2013). Active Ageing Index 2012. Concept, Methodology and Final Results. Vienna: European Centre for Social Welfare Policy and Research. Available at: https://www.researchgate.net/p..._.
 
2.
Active_Ageing_Index_2012_Concept_Methodology_and_Final_Results [access date: 25.06.2018].
 
3.
Ageing population: projections 2010–2060 for the EU27, epthinktank.eu, statistical spotlights. Available at: http://epthinktank.eu/2013/12/... [access date: 20.06.2018].
 
4.
Avramov, D., Maskova, M. (2003). Active ageing in Europe. Volume 1. Population studies, No. 41. Strasbourg: Council of Europe Publishing. ISBN 978-92-871-5240-4.
 
5.
Baltes, P.B., Smith, J. (2003). New frontiers in the future of aging: from successful aging of the young old to the dilemmas of the fourth age. Gerontology, vol. 49, no. 2, pp. 1 23–135. ISSN: 1423-0003.
 
6.
Boudiny, K. (2013). Active ageing: from empty rhetoric to effective policy tool. Ageing and Society, vol. 33, iss. 6, pp. 1077–1098. Available at: https://www.cambridge.org/core... [access date: 20.06.2018].
 
7.
Commissioner (2013). Wellbeing Indicators for Older People. Cardiff: Older People’s.
 
8.
Commissioner for Wales. Available at: www.olderpeoplewales.com [access date: 25.06.2018].
 
9.
Diener, E. (2005). Guidelines for National Indicators of Subjective Well-Being and Ill-Being. Available at: https://internal.psychology.il... [access date: 05.07.2018].
 
10.
Dodge, R., Daly, A., Huyton, J., Sanders, L. (2012). The challenge of defining wellbeing. International Journal of Wellbeing, vol. 2, no. 3, pp. 222–235. Available at: https://www.internationaljourn... [access date: 12.07.2018].
 
11.
Eurostat (2018). Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/d....
 
12.
Galay, K. (2007). Patterns of Time Use and Happiness in Bhutan: Is there a relationship between the two? V.R.F series, No. 432. Chiba, Japan: Institute for Developing Economies, Japan External Trade Organization. Available at: http://www.ide.go.jp/library/E... [access date: 12.07.2018].
 
13.
Gill, Z. (2006). Older People and Volunteering. Office for Volunteers, Government of South Australia, Adelaide, Australia. Available at: http://www.ofv.sa.gov.au/__dat... [access date: 17.07.2018].
 
14.
Hasa, P. (2019). Analýza sociálno-ekonomických aspektov kvality života seniorov na Slovensku. Available at: https://www.prohuman.sk/social... [access date: 25.04.2019].
 
15.
Juster, F.T. et al. (1981). A theoretical framework for the measurement of well-being. The Review of Income and Wealth, vol. 27, iss. 1 (March), pp. 1–31. Available at: https://onlinelibrary.wiley.co... [access date: 22.06.2018].
 
16.
Myers D.G., Diener E. (1995). Who Is Happy? Psychological Science, vol. 6, iss. 1 (January). pp. 10–19.
 
17.
OECD (2013). OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being. OECD Publishing. Available at: http://www.oecd.org/statistics... [access date: 07.07.2018].
 
18.
OECD (2017). Slovensko: Zdravotný Profil Krajiny 2017. State of Health in the EU. Paris: OECD Publishing, Brussels: European Observatory on Health Systems and Policies. ISSN 25227041. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/9789... [access date: 28.04.2019].
 
19.
Parker, M.D. (1996). The Relationship Between Time Spent by Older Adults in Leisure Activities and Life Satisfaction. Physical & Occupational Therapy In Geriatrics, vol. 14, no. 3, pp. 61–71. Available at: https://www.tandfonline.com/do... [access date: 13.07.2018].
 
20.
Pauhofová, I., Páleník, M. (2013). Súvislosti realizácie koncepcie striebornej ekonomiky v krajinách Európskej únie / The realization of the silver economy concept in EU countries. Ekonomický časopis /Journal of Economics, vol. 61, iss. 8, pp. 861–876.
 
21.
Schwarz, N. et al. (2009). Global and episodic reports of hedonic experience. In: R. Belli, D. Alwin, F. Stafford (eds.), Using Calendar and Diary Methods in Life Events Research. (157–174). Newbury Park, CA: Sage.
 
22.
Seligman, M.E.P., Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An Introduction. American Psychologist, vol. 55, no. 1, pp. 5–14. Available at: https://www.researchgate.net/p... [access date: 12.07.2018].
 
23.
SO SR (2019). Statistical office of Slovak Republic. Available at: https://slovak.statistics.sk/w... [access date: 03.05.2019].
 
24.
Sováriová Soósová, M. (2016). Determinants of quality of life in the elderly. Central European Journal of Nursing and Midwifery, vol. 7, no. 3, pp. 484–493. ISSN 23363517.
 
25.
Špatenková, N., Smékalová, L. (2015). Edukace seniorů: Geragogika a gerontodidaktika. Praha: Grada Publishing. ISBN: 978-80-247-5446-8.
 
26.
Steptoe, A., Deaton, A., Stone, A.A. (2014). Psychological wellbeing, health, and ageing. PMC Article. Published online November 6, 2014. DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61489-0. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p... [access date: 10.07.2018].
 
27.
Stiglitz, J., Sen, A., Fitoussi, J.-P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/d... [access date: 05.07.2018].
 
28.
Tomagová, M., Farský, I., Bóriková, I., Zanovitová, M. (2016). Selected indicators of mental health in the elderly – the participants the University of the Third Age. Central European Journal of Nursing and Midwifery, vol. 7, no. 2, pp. 437–443. ISSN 23363517.
 
29.
Zuzanek, J., Zuzanek, T. (2015). Of Happiness and of Despair, Is There a Measure? Time Use and Subjective Well-being. Springer Science+Business Media Dordrecht 2014, pp. 839–856. Available at: https://uwaterloo.ca/canadian-... [access date: 01.07.2018].
 
30.
Well-being for older adults. Available at: https://www.va.gov/GERIATRICS/... [access date: 01.07.2018].
 
31.
WHO (2017). Global strategy and action plan on ageing and health (2016–2020). Geneva: World Health Organization. ISBN 978-92-4-1513500.
 
32.
World Population Ageing, 1950–2050 (2002). New York: United Nations. ISBN 92-1- 051092-5.
 
ISSN:1640-1808