PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Changes in early childcare services in Poland before and after the implementation of the “nurseries” act
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Corresponding author
Anna Kurowska   

Instytut Polityki Społecznej UW, Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa; adres internetowy autorki: a.kurowska@uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;30:119-139
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses changes in the access to early childcare, that have taken place before and after the Act on early childcare was introduced in Poland in 2011. The author aims to answer the question whether the Act contributed to significant increase in the access to early childcare and it’s convergence among municipalities in Poland (rural, urban and mixed types). The author proposes and uses innovative indicators of the access to childcare, that are relevant for Polish statistical data.
 
REFERENCES (10)
1.
Diagnoza wpływu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na rozwój wczesnodziecięcych usług opiekuńczo-edukacyjnych w gminach (2014), Badania zrealizowane na zamówienie Fundacji Komeńskiego przez Millward Brown w ramach projektu „Od serca dla dziecka” finansowanego przez NUTRICIA Polska, http://www.frd.org.pl/reposito....
 
2.
Graniewska D. (2009), Społeczne funkcje żłobków i przedszkoli. Obecnie i w przeszłości, „Polityka Społeczna”, nr 9.
 
3.
ITTI (2014), Ocena realizacji działania 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 — w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013, Raport końcowy, dostępne na stronie: https://www.ewaluacja.gov.pl/W....
 
4.
Kurowska A., Wolniewicz K. (2015), Usługi opieki nad dzieckiem do lat 3, w: C. Żołędowski, M. Duszczyk (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej, Warszawa, Instytut Polityki Społecznej UW, Dom Wydawniczy Elipsa (w druku).
 
5.
Kurowska A. (2012), Wpływ wybranych instrumentów polityki rodzinnej i polityki zatrudnienia na dzietność oraz aktywność zawodową kobiet, „Polityka Społeczna”, nr 11–12.
 
6.
Moroń D. (2011), Zmiany w zakresie instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 239.
 
7.
Sadowska-Snarska C. (red.) (2007), System instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, Białystok, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
 
8.
Sadowska-Snarska C. (red.) (2008), Kierunki zmian w systemie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w Polsce, Białystok, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
 
9.
Sadowska-Snarska C. (red.) (2011), Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w Polsce, Białystok, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 
10.
Piętka-Kosińska K., Ruzik-Sierdzińska A. (2010), Żłobki w Polsce. Badanie empiryczne i jakościowe, Badanie przeprowadzone na zlecenie Banku Światowego, Warszawa, CASE.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top