FORUM
O roli naukowców i doradców w polityce społecznej: Aleksandra Zubrzycka, Rola doradztwa naukowego w podejmowaniu decyzji w instytucjach publicznych. Przykłady francuskie
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 05-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2006;9:160-167
 
 
REFERENCJE (19)
1.
Bauman, Z. (2004), wywiad, „Polityka” nr 50(2482) (Dodatek „Niezbędnik inteligenta”).
 
2.
Boisard, P. (2004), 35 heures: les experts font la loi, „Travail et emploi”, nr 100.
 
3.
Delmas, C. (2005), Experts et/ou intellectuels: une frontière poreuse (w:) Lascoumes P. (red.), Expertise et action publique, La Documentation Française, Paris.
 
4.
Estades, J., Remy, E., Garcia, A. (2005), Le «règne des exsperts» (w:) Lascoumes P. (red.), Expertise et action publique, La Documentation Française, Paris.
 
5.
Freyssinet, J. (2003), Discussion de l’article de Alain Chatriot, Patrick Fridenson, Eric Pezet, „Revue de l’IRES”, nr 42/2.
 
6.
Frieske, K.W., Machol-Zajda, L. (1999), Dialog społeczny: zasady, procedury i instytucje w odniesieniu do podstawowych kwestii społecznych, IPiSS, Opracowania PBZ, Zeszyt nr 7.
 
7.
Girard, J.F. (2005), Expertise et responsabilité administrative (w:) Lascoumes P. (red.), Expertise et action publique, La Documentation Française, Paris.
 
8.
Hege, A. (1995), Pakt społeczny i uprawnienia partnerów socjalnych, (w:) T. Kowalak (red.), Negocjacje droga do paktu społecznego. Doświadczenia, treść, partnerzy, formy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 
9.
Kourilsky, P., Viney, G. (2005), Les «citoyens ordinaires» une menace? (w:) P. Lascoumes (red.), Expertise et action publique, La Documentation Française, Paris.
 
10.
Kornai, J., Haggard, S., Kaufman, R.R. (2001), Reforming the State, Fiscal and Welfare Reform in Post-Socialist Countries, Cambridge University Press.
 
11.
Kurczewska, J. (1997), Technokraci i ich świat społeczny, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 
12.
Lescoumes, P. (red.) (2005), Expertise et action publique, La Documentation française, Paris.
 
13.
Merton, R.K. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.
 
14.
Supińska, J. (1991), Dylematy polityki społecznej, IPS, UW, Warszawa.
 
15.
Ustawa Aubry I, „Journal Officiel” nr 136 z 14 czerwca 1998 r.
 
16.
Ustawa Aubry II, „Journal Officiel” nr 16 z 20 stycznia 2000 r.
 
17.
Ustawa Fillon, „Journal Officiel” nr 15 z 18 stycznia 2003 r.
 
18.
Ustawa reformująca organizację pracy w przedsiębiorstwie, „Journal Officiel” nr 76 z 1 kwietnia 2005 r.
 
19.
Zubrzycka, A. (2006), Francja – umowa o pierwszą pracę, „Polityka Społeczna”, nr 3.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top