PL EN
STUDIA
Konwergencja polityki imigracyjnej na świecie na przykładzie analizy stosowania wybranych instrumentów
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 01-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;21:35-48
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem tekstu jest pokazanie na przykładzie trzech instrumentów (testu rynku pracy, systemu punktowego oraz kontyngentów) zachodzącego na świecie procesu konwergencji polityki imigracyjnej stosowanej przez państwa przyjmujące imigrantów. Przedstawia on dorobek teoretyczny odnoszący się do polityki imigracyjnej i teorii konwergencji polityk imigracyjnych. Omawia też w szczegółach wybrane instrumenty pod kątem ich efektywności oraz wpływu jaki ma konwergencja na powszechność ich stosowania. W tekście została także zaproponowana nowa typologia instrumentów polityki imigracyjnej.
 
REFERENCJE (17)
1.
Badanie… (2004). Badanie powiązań między migracją legalną a nielegalną, COM (2004) 412 ostateczny, 4 czerwca.
 
2.
Boeri T., van Ours J. (2011). Ekonomia niedoskonałych rynków, wprowadzenie M. Góra. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
3.
Borjas G.J. (1989). Economic Theory and International Migration, „International Migration Review”, 23(3).
 
4.
Boswell Ch., Stiller S., Straubhaar T. (2004). Forecasting Labour and Skills Shortages: How Can Projections Better Inform Labour Migration Policies?, Hamburg Institute of International Economics, Ekspertyza dla Komisji Europejskiej, lipiec.
 
5.
Cornelius W.A., Tsuda T., Martin Ph.L., Hollifield J.F. (2004). Controlling Immigration. A Global Perspective, ed. Stanford: Stanford University Press.
 
6.
Duszczyk M. (2012). Polska polityka imigracyjna a rynek pracy. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Wyd. Aspra JR.
 
7.
Epstein G.S., Nitzan S. (2006). The struggle over migration policy, „Journal of Population Economics”, 19 (4).
 
8.
Freeman G.P. (1992). Migration Policy and Politics in the Receiving States, „International Migration Review”, 26(4).
 
9.
Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesinska M., Okólski M. (red.) [2010]. Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
10.
Hijzen A., Wright P.W. (2010). Migration, trade and wages, „Journal of Population Economics”, 23(4).
 
11.
Massey D.S., Espinosa K.E. (1997). What’s Driving Mexico–U.S. Migration? A Theoretical, Empirical, and Policy Analysis, „American Journal of Sociology”, 102(4).
 
12.
Metcalfe A. (2008). Planned Evolution: A Strategic Approach to Immigration Policy, Government Policy Evolution Conference, Canberra, 29–30 czerwca.
 
13.
Meyers E. (2002). The causes of convergence in Western immigration control, „Review of International Studies”, 28(1).
 
14.
Papademetriou D.G., O’Neil K. (2004). Efficient Practices for the Selection of Economic Migrants, Migration Policy Institute, Washington, D.C., Ekspertyza przygotowana dla Komisji Europejskiej, lipiec.
 
15.
Ruhs M. (2006). The potential of temporary migration programmes in future international migration policy, „International Labour Review”, 145(1/2).
 
16.
Sinn H.W. (2004). Migration, Social Standards and Replacement Incomes: How to Protect Low-income Workers in the Industrialized Countries Against the Forces of Globalization and Market Integration, National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper nr 10798, wrzesień.
 
17.
Zimmermann K.F., Bonin H., Fahr R., Hinte H. (2007). Immigration Policy and the Labor Market. The German Experience and Lessons for Europe. Berlin–New York: Axel Springer.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top