PL EN
RESEARCH PAPER
Housing and Settlement. Research Conducted by Professor Jolanta Supińska (1944-2022)
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
Submission date: 2022-03-28
 
 
Acceptance date: 2022-04-30
 
 
Online publication date: 2022-07-08
 
 
Publication date: 2022-07-08
 
 
Corresponding author
Maciej Cesarski   

Instytut Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wiśniowa 41, 02-520, Warszawa, Polska
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2022;56(1):7-20
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article attempts to analyse and synthesise the achievements of Professor Supińska related to housing and settlement. They are related to her multifaceted research on social policy aspiring to improve the existing reality. This attempt is based on the method of research procedure consisting in a review of relevant publications authored or co-authored by Jolanta Supińska. The article aims to prove that these housing and settlement achievements belonging to the humanistic approach to housing research developed after 1989 at the Institute of Social Policy at the University of Warsaw also place Jolanta Supińska in the trend of the Polish School of housing and settlement issues. The subjects of Supińska's works range from housing and social issues to housing and settlement issues to dealing with the flawed paradigm of market economic growth and, consequently, the entire development of civilisation. Thus, these subjects reflect universal values. The analysis and synthesis also indicate that Supińska's works devoted to housing and settlement issues enrich the subject of social policy with a comprehensive spatial approach related to demographic issues. They help to better describe the relationships between social policy and housing and settlement issues as well as their significance in the development of civilisation.
 
REFERENCES (20)
1.
Cesarski, M. (2013). Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918–2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań. Oficyna Wydawnicza SGH.
 
2.
Czerski, W., Grudziński, A., Korzeniowski, A. & Supińska, J. (1993). Społeczne założenia polityki mieszkaniowej. Krajowy Ruch Mieszkaniowy.
 
3.
Grudziński, A., Czerski, W., Korzeniowski, A. & Supińska, J. (1992). Raport o stanie mieszkalnictwa. IGM.
 
4.
Nieciuński, W., Supińska, J. & Wiśnicka-Hińcza, M. (1993). Tezy do dyskusji nad społecznym programem mieszkaniowym. Raport Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, no. 38.
 
5.
Nieciuński, W. & Supińska, J. (2000). Kolejny rok błędnej polityki mieszkaniowej. In M. Balicki, J. Supińska, J. Halbersztadt, M. Puchalska et al., Polska przed nowymi wyborami. Barometr Społeczno-Ekonomiczny. (68–75). Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych.
 
6.
Stasiak, A. & Cesarski, M. (eds.). (2001). Profesor Adam Andrzejewski i jego dzieło (Procesy mieszkaniowe, urbanizacyjne i społeczne). Wybór pism. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
 
7.
Supińska, J. (1992). Materiały do założeń polityki mieszkaniowej. Materiały i dokumenty BSE, no. 19, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz.
 
8.
Supińska, J. (1992). Problem spłaty kredytów mieszkaniowych z lat 1990–1992. Sprawy Mieszkaniowe, 3, 29–37.
 
9.
Supińska, J. (1993). Mieszkania. In J. Głowacki (ed.), Polska w okresie przemian 1989–1993. (10–15). Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz.
 
10.
Supińska, J. (1996). W poszukiwaniu rozwiązań kwestii mieszkaniowej. In Raport o rozwoju społecznym. Polska 1996. Habitat a rozwój społeczny. (159–180). Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.
 
11.
Supińska, J. (1998). Kwestia mieszkaniowa. In A. Rajkiewicz, J. Supińska & M. Księżopolski (eds.), Polityka społeczna – materiały do studiowania. (120–129). Wydawnictwo Śląsk.
 
12.
Supińska, J. (2001). Głos w dyskusji. In Podstawy działania i rozwoju. Domy Spółdzielcze, 4, 3.
 
13.
Supińska, J. (2002). Głos w dyskusji. In Forum. Trudne problemy mieszkalnictwa. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 4, 220–224.
 
14.
Supińska, J. (2005). Miejsce polityki mieszkaniowej w polityce społecznej – miejsce polityki społecznej w polityce mieszkaniowej. In L. Frąckiewicz (ed.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej. (9–17). IPiSS.
 
15.
Supińska, J. & Szewczyk, Ł. (2009). O społecznych konsekwencjach (braku) polityki mieszkaniowej w Polsce. In Miejsce i rola mieszkalnictwa w okresie kryzysu gospodarczego. PZIiTB OW, PTM, Spała 6–7 X, 91–94.
 
16.
Supińska, J. (2013a). Debaty o polityce społecznej. Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.
 
17.
Supińska, J. (2013b). Meandry myśli i polityki mieszkaniowej (M. Cesarski (ed.), Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918–2010). Nowe Książki, 6, 35–36.
 
18.
Supińska, J. (2014). Dylematy polityki społecznej. Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr (limited jubilee edition based on the 1991 version of the book).
 
19.
Supińska, J. & Zubrzycka-Czarnecka, A. (2015). Polskie mieszkalnictwo w erze integracji europejskiej – punkt wyjścia, ścieżki rozwoju. In C. Żołędowski, B. Rysz-Kowalczyk & M. Duszczyk (eds.). Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej. (268–293). Dom Wydawniczy Elipsa.
 
20.
Zubrzycka-Czarnecka, A. (2017). Humanistyczna analiza polityki mieszkaniowej jako podejście do badania mieszkalnictwa rozwijane w Instytucie Polityki Społecznej UW. Polityka Społeczna, 5–6, 40–45.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top