PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Evaluation in local social policy — on the example of active inclusion projects
 
More details
Hide details
1
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO
 
 
Publication date: 2020-05-26
 
 
Corresponding author
Aleksandra Podkońska   

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 40; adres elektroniczny autorki: aleksandra.podkonska@inspro.org.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;35:129-146
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The topic of the article is the status of evaluation in local social policy in the context of active inclusion projects implemented from 2007 to 2015. It was assumed that the real meaning given to project’s evaluation is an indicator of the condition of active social policy at the local level. Two methods were used: data analysis and in-depth interview. Basic conclusion is the majority of evaluation activities had only formal nature and mainly bureaucratic meaning. There is a need to develop evaluation approaches tailored to the specific activities of social services. Recommendations indicate the need to build integral, multi-sectoral social service’s systems at local level, which should be accompanied by sound and utilization-focusedevaluation.
 
REFERENCES (10)
1.
Frieske, K.W. (2008). Nauki społeczne w służbie spraw publicznych — polskie tradycje. W: A. Haber, M. Szałaj (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
2.
Karwacki, A. (2010). Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
3.
Korporowicz, L. (red.) (1997). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
4.
Korporowicz, L. (2013). Społeczna odpowiedzialność ewaluacji. W: Ewaluacja programów operacyjnych, aspekty teoretyczne, metodologiczne i praktyczne. Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 
5.
Kurzynowski, A., Błędowski, P. (2004). Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna. W: A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 
6.
Ornacka, K. (2008). Rola ewaluacji w pomocy społecznej. W: J. Staręga-Piasek, A. Hryniewicka (red.), O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 
7.
Patton, M.Q. (2013). Przyszłe trendy w ewaluacji. W: A. Haber, Z. Popis (red.), (R)ewaluacja. Poszukiwanie nowych metod oceny efektów. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
8.
Racław, M. (2011). Ludzie instytucji i ludzie w instytucji. Pracownicy socjalni o swojej pracy. W: M. Dudkiewicz (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
9.
Szatur-Jaworska, B. (2006). Kilka uwag o „życiu wewnętrznym” służb społecznych w Polsce. W: A. Rączaszek (red.), Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce: księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 
10.
Theiss, M. (2010). Historyczne źródła i czynniki rozwoju ewaluacji. W: B. Szatur-Jaworska (red.), Ewaluacja w służbach społecznych. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top