PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Quality standards of reintegration services in social integration centres, social integration clubs and vocational training centres. Assumptions and results of research conducted in 2009–2013
 
More details
Hide details
1
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
 
2
Instytut Socjologii UMK
 
 
Publication date: 2020-05-26
 
 
Corresponding author
Marek Rymsza   

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa; adres internetowy autora: marek.rymsza@uw.edu.pl
 
 
Arkadiusz Karwacki   

Instytut Socjologii UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń; adres internetowy autora: arekarwa@umk.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;35:147-161
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses specificity of solutions within the sphere of activation services in Poland. The assumptions and findings of monitoring research on social integration centres, social integration clubs and vocational training centres are presented. The result of the research was the elaboration of 18 presented in the article general quality standards of reintegration services, applicable to the mentioned institutions.
 
REFERENCES (17)
1.
Berkel, R. van, Valkenburg, B. (red.) (2007). Making it Personal. Individualising activation services in the EU. Bristol: Policy Press.
 
2.
Berkel, R. van (2012). Aktywizacja w Holandii w kontekście polityki społecznej oraz zarządzania i organizacji frontowej pracy socjalnej. Studium przypadku. W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnych służb społecznych. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 
3.
Grewiński, M., Rymsza, M. (red.) (2012). Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
 
4.
Karwacki, A. (2009). Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej w świetle badań. Toruń: Fundacja Instytut Spraw Publicznych [maszynopis niepublikowany].
 
5.
Karwacki, A. (2010a). Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
6.
Karwacki, A. (2010b). Centra integracji społecznej w świetle badań — problemy i wyzwania badawcze. Trzeci Sektor, nr 21, s. 15–25.
 
7.
Karwacki, A. (2012). Usługi aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej w ofercie centrów integracji społecznej oraz wymiary rehabilitacji w zakładach aktywności zawodowej. Raport ze zrealizowanych badań terenowych. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych [maszynopis].
 
8.
Karwacki, A., Rymsza, M. (2012). Zatrudnienie socjalne w czasach kryzysu: jaka przyszłość aktywizacji zawodowej i społecznej prowadzonej przez podmioty trzeciego sektora? Trzeci Sektor, nr 27, s. 38–48.
 
9.
Karwacki, A., Kaźmierczak, T., Rymsza, M. (2014). Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 
10.
Kaźmierczak, T. (2005). Centra integracji społecznej jako pomysł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu? Refleksje wokół Ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Trzeci Sektor, nr 2.
 
11.
Kaźmierczak, T. (2001). Praktyka aktywizacji w ośrodkach pomocy społecznej. W: M. Rymsza (red.), Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
12.
Kaźmierczak, T., Rymsza, M. (2017). Activation Work within the Social Welfare System. The Case of Poland. W: R. van Berkel, D. Caswell, P. Kupka, F. Larsen (red.), Frontline Delivery of Welfare-to-Work Policies in Europe, London: Routledge [publikacja w druku].
 
13.
Lødemel, I., Trickey, H. (red.) (2000). An Offer You can’t Refuse. Workfare in the International Perspective. Bristol: The Policy Press.
 
14.
Mead, L. (1997). From Welfare to Work. Lessons from America. W: A. Deacon (red.), From Welfare to Work. Lessons from America „Choice in Welfare”, nr 39. London: The IEA Health and Welfare Unit.
 
15.
Piątek, K. (2012). Oblicza polityki społecznej. W kierunku autonomizacji polityki socjalnej. Toruń: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
16.
Rymsza, M. (2013). Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states? Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 
17.
Rymsza, M., Karwacki, A. (2013). Standardy jakości usług jako narzędzia zarządzania procesami świadczenia usług reintegracji (rehabilitacji) społecznej i zawodowej w centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej i zakładach aktywności zawodowej. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top