FORUM
Europejski model społeczny – czy istnieje? czy warto go chronić?: Gertruda Uścińska, Europejski model socjalny
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 
 
Data publikacji: 07-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2007;10:188-194
 
 
REFERENCJE (11)
1.
Anioł, W. (2003), Europejska polityka społeczna, Aspra-JR, Warszawa.
 
2.
Bińczycka-Majewska, T. (1999), Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, Warszawa.
 
3.
Golinowska, S. (2006), Wyzwania polskiej polityki społecznej w warunkach globalizacji oraz integracji z Unią Europejską, (w:) Nowe dylematy polityki społecznej, CASE, Warszawa.
 
4.
Jorens, Y. (2004a), The evolution of social Policy in the European Union, referat na konferencję „Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie”, Warszawa.
 
5.
Jorens, Y. (2004b), The Open Method of Coordination as Standard Setting Instrument, referat na konferencję „Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie”, Warszawa.
 
6.
Kvist, J. (2004), Does EU enlargement start a race to the bottom? Strategic interaction among EU member state in social policy, „Journal of European Social Policy” nr 3.
 
7.
Pennings, F. (1998), Introduction to European Social Security Law, Kluwer Law International Hague/London/Boston.
 
8.
Schulte, B. (2000), Integracja europejska a ochrona socjalna, (w:) opracowanie zbiorowe.
 
9.
Świątkowski, A. (2000), Europejskie prawo socjalne, DW ABC, Warszawa.
 
10.
Świątkowski, A. (2000), Europejskie prawo socjalne, DW ABC, Warszawa. The New Lexicon Webster’s Dictionary of the English Language, Grand Larousse Encyclopédique.
 
11.
Uścińska, G. (2007), Country: National Report 2007, projekt „Training and reporting on European Social Security”, Warszawa.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top