RECENZJA
Amartya Sen, Nierówności. Dalsze rozważania
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 08-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2002;4:255-266
 
 
REFERENCJE (9)
1.
Barr N. (1993): Ekonomika polityki społecznej, AE w Poznaniu, Poznań.
 
2.
Golinowska S. (1994): Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 
3.
Kot S.M. (2000): Ekonometryczne modele dobrobytu, PWN, Kraków-Warszawa.
 
4.
Lissowski G. (1992): Prawa indywidualne i wybór społeczny, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 
5.
Lissowski G. wpr. i wyb. (2001): Elementy teorii wyboru społecznego, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 
6.
Panek T., Podgórski J., Szulc A. (1999): Ubóstwo: teoria i praktyka pomiaru, SGH, Warszawa.
 
7.
Sen A. (1997): On Economic Inequality, wydanie rozszerzone o aneks napisany przez A. Sena i J.E. Fostera, Oxford University Press, Oxford.
 
8.
Sen. A. (1998): Autobiography, http://www.nobel.se/economics/....
 
9.
Supińska J. (1991): Dylematy polityki społecznej, Instytut Polityki Społecznej, Warszawa.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top