PL EN
RECENZJA
Afirmacja i krytyka nowej książki o polityce społecznej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej UW
 
 
Data publikacji: 05-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2008;11:243-253
 
 
REFERENCJE (19)
1.
Auleytner J. (2004), Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004.
 
2.
Balcerowicz L. (2008), Balcerowicz: znieść przywileje emerytalne, 02.06.2008, Wprost (2008), Pobrano z: http://www.wprost.pl/ar/130907....
 
3.
Blöndal S., Scarpetta S. (1998), The Retirement Decision in OECD Countries, OECD Economic Department Working Paper No.202.
 
4.
Czarny B., Rapacki R. (2002), Podstawy ekonomii, Wydanie II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
5.
Dollar D., Kraay A. (2001), Growth is Good for the Poor, Policy Research Working Paper Series, No. 2587, World Bank, Washington D.C.
 
6.
Duval R. (2003), The Retirement Effects of Old-Age Pension and Early Retirement Schemes in OECD Countries, OECD Economic Department Working Paper No. 370.
 
7.
Gruber J., Wise D., (2005), Social Security Programs and Retirement around the World: Fiscal Implication, NBER Working Paper 11290.
 
8.
Neumark D., Wascher W. (2006), Minimum Wage and Employment: A Review of Evidence from the New Minimum Wage Research, NBER Working Paper No. 12663.
 
9.
Nickell S., Layard R. (1999), Labour Market Institutions and Economic Performance [w:] O.C. Ashenfelter, D. Card (red.), Handbook of Labor Economics 3, Elsevier, North-Holland.
 
10.
Rzońca A., Wojciechowski W. (2008), Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury?, Raport Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Warszawa, Pobrano z: http://www.for.org.pl/upload/F....
 
11.
Supińska J. (1991) Dylematy polityki społecznej, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski.
 
12.
Szarfenberg R. (2002). Podstawy i granice racjonalizacji polityki społecznej. Polska lat 90. – wybrane przykłady, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa, niepublikowana rozprawa doktorska.
 
13.
Szarfenberg R. (2003). Defi nicje polityki społecznej [w:] B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska (red.), Wokół teorii polityki społecznej, Ofi cyna Wydawnicza ASPRAJR, Warszawa, s. 31-58.
 
14.
Szarfenberg R. strona internetowa: http://www.ips.uw.edu.pl/rszar....
 
15.
Szarfenberg R. (2006), Krytyka i afi rmacja polityki społecznej, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 
16.
Wojciechowski W. (2007), Mit: Wysoka płaca minimalna to wyższe zarobki dla najbiedniejszych, Pogromca Mitów, Pobrano z: http://www.for.org.pl/pl/pogro....
 
17.
Wojciechowski W. (2008), Skąd się bierze bezrobocie?, Zeszyty Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa, Pobrano z: http://www.for.org.pl/upload/F... Zeszy_Skad_sie_bierze_bezrobocie_Wojciechowski.pdf.
 
18.
Wojciechowski W. (2008a), Musimy więcej pracować. Pobrano z: http://www.rp.pl/ artykul/5,131385.html.
 
19.
Żołędowski C. (2007) recenzja książki „Krytyka i afi rmacja polityki społecznej”, „Polityka Społeczna”, nr 11-12, s. 35-37.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top