Wspomnienie o profesor Zofii Jacukowicz
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Spoïecznej, Uniwersytet Warszawski
Data publikacji: 03-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2010;13-14:11–13
 
ISSN:1640-1808