FORUM
Relacje między celami gospodarczymi i społecznymi: Elżbieta Kryńska, Wysoki poziom zatrudnienia - cel polityki społecznej i polityki gospodarczej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Data publikacji: 05-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2005;8:200–205
 
ISSN:1640-1808