FORUM
Relacje między celami gospodarczymi i społecznymi: Anna Kurowska, Cele polityki społecznej a cele polityki gospodarczej na przykładzie NPR 2007-2013
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Szkoła Główna Handlowa
Data publikacji: 05-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2005;8:210–217
 
 
REFERENCJE (7)
1.
Ćwikliński H., Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 
2.
Hagerty M.R., Cummins R.A., Ferriss A.L., Land K., Michalos A.C., Peterson M., Sharpe A., Sirgy J., Vogel J., Quality of Life Indexes for National Policy Review and Agenda for Research, „Social Indicators Research” nr 55/2001.
 
3.
UNDP, Human Development Report, UNDP, New York 2005.
 
4.
Kurzynowski A. (red.), Polityka społeczna, SGH, Warszawa 2000.
 
5.
Słaby T., Poziom życia, jakość życia, „Wiadomości Statystyczne” nr 6/1990.
 
6.
Słaby T., Poziom i jakość życia, (w:) T. Panek, A. Szulc (red.), Statystyka Społeczna, SGH, Warszawa 2004.
 
7.
Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2004.
 
ISSN:1640-1808