PL EN
RECENZJA
Piotr Sałustowicz (red.) Soziale Arbeit zwischen Kontrolle und Solidarität. Auf der Suche nach dem neuen Sozialen (Praca socjalna między kontrolą a solidarnością. W poszukiwaniu nowych rozwiązań socjalnych)
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa
Data publikacji: 22-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;21:189–193
 
ISSN:1640-1808