PL EN
REVIEW
Piotr Sałustowicz (red.) Soziale Arbeit zwischen Kontrolle und Solidarität. Auf der Suche nach dem neuen Sozialen (Praca socjalna między kontrolą a solidarnością. W poszukiwaniu nowych rozwiązań socjalnych)
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa
 
 
Publication date: 2020-06-22
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;21:189-193
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top