STUDIA
O uwarunkowaniach rozwojowych klinicznej pracy socjalnej w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Hubert Kaszyński   

Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków; adres elektroniczny autora: hubert. kaszynski@uj.edu.pl
Data publikacji: 26-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;35:59–73
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł omawia wybrane uwarunkowania profesjonalizacji pracy socjalnej w Polsce, odnosząc się zarazem do specjalizacji w klinicznej pracy socjalnej. Autor mianem klinicznej pracy socjalnej określa gotowość do pracy z Drugim opartej na bezpośrednim kontakcie, dialogu i terapeutycznej relacji, ale i interdyscyplinarnym sposobie myślenia o człowieku i społeczeństwie. Przedstawia jej uwarunkowania, takie jak: wolny rynek, społeczeństwo obywatelskie, samoorganizacja pracowników socjalnych, ich uprawnienia zawodowe oraz zawodowe specjalizacje w pracy socjalnej. Orientacja kliniczna jest ukazana na tle innych orientacji w pracy socjalnej: instrumentalnej, funkcjonalnej i krytycznej.
 
REFERENCJE (9)
1.
Biestek, F.P. (1961). The Casework Relationship. London: Allen & Unwin.
 
2.
Chmielowski, A. (2004). Pisma Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta (1845–1916). Kraków: Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy.
 
3.
Dominelli, L. (1997). Sociology for Social Work. London: Macmillan.
 
4.
Honneth, A. (2012). Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych. Kraków: NOMOS.
 
5.
Howe, D. (2013). Empatia. Co to jest i dlaczego jest taka ważna?. Warszawa: Oficyna Ingenium.
 
6.
Lorenz, W. (2005). Social Work and a New Social Order — Challenging Neo-liberalism’s Erosion of Solidarity. Social Work and Society, Vol. 3, Issue 1, s. 93–101.
 
7.
Szmagalski, J. (2016). Jedna czy wiele? Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 
8.
Węgrzycki, A. (2014). Wokół filozofii spotkania. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
9.
Załęski, P.S. (2012). Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
ISSN:1640-1808